AMEA-da Azərbaycançılıq Elmi-İdeoloji Mərkəzi yaradılıb