Uşaqların internetdən asılılıq dərəcəsi onların loq-faylları əsasında müəyyən edilə bilər