MEK-də Heydər Əliyev lektoriyasının ilk məşğələsi keçirilib