Bakı-Baki, Xaçmaz-Xakmazi, Şəmkir-Şəmkür. Təhrif edilən toponimlər