Aqrar Elmlər Bölməsinin əməkdaşları Fəxri Fərmanla təltif olundular