Cümhuriyyət dövründə dil və tədrislə bağlı altı qərar qəbul edilib