Pekin Universitetinin nümayəndə heyəti AMEA-nın Fizika İnstitutunda olub