Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Abdullayev Mahmud Abdulla oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri     
Təvəllüdü 30.06.1941
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


06.01.04

Torpaqşünaslıq

Azərbaycan SSR-nin torpaq-bitki örtüyündə 90Sr və 137Cs radionuklidlərinin davranış xüsusiyyətləri 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı
 

03.0027

Torpaqşünaslıq

Torpaq-bitki sistemində təbii və süni radionuklidlərin miqrasiyası
Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı 2007, torpaqşünaslıq 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 70
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 30
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri M.A.Abdullayevin elmi fəaliyyəti torpaq ehtiyatlarının öyrənilməsinin çox sahələrini əhatə edir. Belə ki, o süni və təbii radionuklidlərin Azərbaycanın torpaq-bitki sistemində yayılması və miqrasiyasına dair elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. Mineral gübrələri müxtəlif normalarda tətbiq edərək, məhsuldarlığın artması ilə yanaşı, məhsulda süni və təbii radionuklidlərin toplanmasının xeyli miqdarda azalmasına nail olmuşdur. Onun tərəfindən stronsium-90 və sezium-137 radionuklidlərinin Azərbaycan torpaqlarında yayılmasını göstərən xəritələr tərtib edilmiş və onlar Azərbaycanın Ekoloji Atlasına daxil edilmişdir (Bax: Ekoloji Atlas, 2010). 
Elmi əsərlərinin adları 1. Stronsium-90 və sezium-137 Azərbaycanın torpaq-bitki örtüyündə. “Nauka” nəş., 1983. 101c.

2. Azərbaycan SSR-nin torpaq-bitki örtüyündə 90 Sr və 137 Cs radionuklidlərinin miqrasiyasının ümumi qanunauyğunluqları. Moskva, 1988. 28 s.

3. Süni və təbii radionuklidlər Azərbaycanın torpaq-bitki örtüyündə. Moskva, “Aqrarnaya nauka” nəş., 1996. 159 C.

4. Longliving natural radionuclides in soil plants of the Azerbaijan SSR. Akademiai Kiado, Budapesht, 1987, vol. 2. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət və Azərbaycan (Gəncə) Aqrar Universitetlərində bakalavr və magistr səviyyələrində dövlət imtahanlarının və diplom müdafiələrinin təşkili və keçirilməsi üzrə fəaliyyət.  
Digər fəaliyyəti AMEA-nın Aqrar Bölməsi akademik-katibinin müavini 
Təltif və mükafatları Azərbaycanda torpaqşünaslıq və radiasiya elmlərinin inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə AMEA RH-nin Fəxri fərmanı
İş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5102681
Mobil tel . (+994 50) 3706314 
Ev tel. (+994 12) 5612790
Faks (+994 12) 5398318 
Elektron poçtu mahmud.su@mail.ru