Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Həqiqi üzvlər

Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, II Şıxlı kəndi
Təvəllüdü 20.01.1928
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi
Elmi dərəcəsi Tarix elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı07.00.07

Etnoqrafiya

Tunc dövründə Azərbaycanda əkinçilik və maldarlıq

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

07.00.07

Etnoqrafiya

Azərbaycanda əkinçiliyin və maldarlığın inkişaf tarixindən

Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

1989

etnoqrafiya
Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

tarix
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 765
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 32 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


25

9

Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Bahar təravətli səsin sirri. “Mədəniyyət” qəzeti 23 aprel, 2010, №25, (732)

2. Zirvəyə doğru... Sevgi dolu alim və pedaqoq (Bəhlul Abdulla - 70). Bakı: Xəzər Universiteti nəşriyyatı

3. XIX əsr Qazaxın mənəvi mədəniyyəti // Dəli Kür qəzeti, 30 aprel 2010, №4 (165)

4. Xatirələr sorağında // Aslan Kəmərli. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə, III cild, s.161-166. Bakı: Şirvannəşr, 2010

5. Sizinlə necə fəxr etməyək // Aslan Kəmərli. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə, III cild, s.259-263. Bakı: Şirvannəşr, 2010

6. Mənalı ömrün anları // Xalq qəzeti 23 may 2010

7. Nurlu qürurlu... // Şəxsiyyət jurnalı, №3 2010

8. XIX əsr Qazaxın mənəvi mədəniyyəti (II məqalə) // Dəli Kür qəzeti, 31 may 2010, №5 (166)

9. Dupduru bulaq kimi (Xədicə Murad. Dupduru bulaq kimi). 3 cilddə bayatılar, Bakı: Qanun, s.228

10. “Osmanlılar, aldanmayın, Allahı sevərsiz...” // Xalq qəzeti, 24 avqust 2010

11. Qazaxın dini ocaqları // "Dəli Kür" qəzeti, 30 sentyabr 2010. №8 (168)

12. Azərbaycan xalqının pasportu. “Kaspi” qəzeti, 24 noyabr 2010, 206 (2384). S.13

13. Azərbaycanın su təsərrüfatı haqqında dəyərli kitab. / “Xalq qəzeti”, 28 noyabr 2010.

14. Albaniyaşünaslığa dair dəyərli tədqiqat əsəri // Xalq qəzeti, 26 dekabr 2010. S.6

15. Arxeologiya və jurnalistika: bir ürəyin qoşa qanadı / Qafar Cəbiyev – 60 / 525-ci qəzet, 28 dekabr 2010. S.6

16. Bayatılar. Şairlər vətəni bizim tərəflər. (Antologiya). B., 2010. S. 261-266

17. Dünya gözəlləşirdi... // Mərhəmət elçisi. S. 5. (Beynəlxalq ictimai-siyasi, analitik jurnal) noyabr 2010

18. Dost mehribanım // Afaq Qurbanov, Bakı: Elm, 2010. 392 s

19. Bir gecənin sehri // “Xalq qəzeti”, 14 yanvar 2011. S.6

20. Şeyxülislam örnək olmağı bacarır // “Haqqın nuru” qəzeti 11-17 fevral 2011. S.7

21. Sən nə qədər doğmasan, əzizim! // Vidadi Bayramov – 70. S. 7-9. Bakı: Nurlan, 2011, 120 s

22. Hikmətdi, heyrətdi // “Dəli Kür” qəzeti, №02 (173) (N. Həsənzadəyə həsr olunub). 28 fevral 2011

23. Fəxrim, vüqarımdı... // “Dəli Kür” qəzeti, №3 (174), 20 mart 2011

24. Başı çalmalı dağlar, III kitab, Bakı, “Nurlar” nəşriyyatı, 2011, 352 s.

25. “Azdövsutəslayihə” İnstitutunun tarixi və inkişaf yolu, “Kredo” qəzeti 7 may 2011, №17 (637)

26. ...Sən olmasaydın. Bakı – “Ozan”- 2011, 112 s.

27. Gənc alimlərə yeni imkanlar yaranır // “Reytinq” qəzeti, 22 may 2011

28. Sövdəyar Muradov. Tariximizin açılmamış səhifələrindən.B. 2011.(T. Bünyadov ön sözün müəllifi).508 s.

29. General-leytenant Əliağa Şıxlinskinin maraqlı avtoqrafı // Dəli Kür qəzeti, 28 may 2011. №5 (176)

30. Çağırdı dağlar məni (toplayan və tərtib edən Nigar İsa qızı Əhmədova). Önsöz T. Bünyadovundur.Bakı: Ozan, 2011, 252 s

31. Həqiqətmi, əfsanəmi, nağılmı... // Xalqqəzeti, 12 iyul 2011

32. Qayasında, qalasında tarix yaşar // Mədəniyyət qəzeti, 20 iyul 2011

33. Dancılının göz yaşları. “Dəli Kür” qəzeti, 28 avqust 2011, №7 (178)

34. Elimizin əzizi, doğması... (alim-tədqiqatçı Salatın Əhmədliyə həsr olunmuşdur). S. 3. “Məhsəti” ictimai-bədii jurnal, oktyabr 2011

35. T. Bünyadov, B. Əliyev. Heydər Əliyev və qədim Qəbələ. “Azərbaycan” qəzeti. 11 dekabr 2011-ci il

36. Elmə ayrılan vəsait artırılmalıdır.“Reytinq” qəzeti, 25 dekabr 2011. 47 (615)

37. Gəmiqaya / “Dəli Kür” qəzeti, №11 (182), 30 dekabr 2011-ci il

38. Özübütöv, sözübütöv, qəlbitəmiz... // “Dəli Kür” qəzeti, №1 (183), 31 yanvar 2012, (Vidadi Babanlı haqqında)

39. Təhsilimiz repititorların ümidinə qalıb / “Ayna” qəzeti, №19 (1910) 26 may 2012

40. Parlaq istedad.//Muxtar Rzaqulu oğlu Abdulov. Biblioqrafiya. B: Elm, 2012, s. 91-100 Светоносный талант… с 352-363

41. Блестящий талант…III Московское научное обозрение. №1, январь 2012. С 4-7

42. Ağlasığmaz, xəyalagəlməz... // Kaman əfsanəsi (xalq artisti Habil Əliyevə həsr edilib). S.98-99. Bakı: Aspoliqraf, 2012, 160s

43. Parlaq istedad, böyük ürək sahibi (Muxtar Abduyevə həsr olunub) “Xalq qəzeti”, 17 iyun 2012, №132 (27062)

44. Teymur Bünyadov, Anar İsgəndərov. Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş // “Cəmiyyət və din” qəzeti, 23-29 avqust 2012

45. Təbib dağlar, məlhəm dağlar // “Dəli Kür” qəzeti, 30 sentyabr 2012 №8 (190)

46. Uzun ömrün sirri. Alim dünyasına bir baxış. s.383-388 // Ömrün əbədiləşən illəri (Qəzənfər Paşayevə həsr olunmuş məqalələr toplusu) B, Təhsil, 2012, 672 s.

47. Ulduzlar, ulduzlar... // “Dəli Kür” qəzeti, 31 oktyabr 2012, №9 (191)

48. Qonşu irəlidi // Əkiz alim qardaşlar (Azərbaycan alimləri Ziyad Məmmədov və Atlıxan Xanməmmədov qardaşlarının 100 illiyinə həsr olunur), 2011, 248s.

49. Nurlu, qürurlu... // Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş. (akademik Vasif Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunub) Bakı – 2012. 408 s. (41-46 s)

50. Müdrik kəlamlar aləmi // 525-ci qəzet, 20 dekabr 2012. №232 (3788)

51. Ziyarətə gəlmişəm // “Dəli Kür” qəzeti, 30 noyabr 2012 s 2, №10 (192)

52. Analardan qalan dünya… // “Kredo” qəzeti, 8 dekabr 2012, s.14

53. Novruz milli həyatın etnoqrafik aynasıdır // Azərbaycanda Novruz. Bakı: Çıraq, 2012 s. 64-69 (məqalələr toplusu, 272 s)

54. Ocaqdı, pirdi qaya // “Dəli Kür” qəzeti, 28 fevral 2013. №2 (193)

55. Müdrik insan, böyükalim // Mahmud Vəli “Ziyamız, ziyalılarımız” (toplu). Bakı: Elm vətəhsil, 2012

56. Tarixi sənədlər nələr söyləyir... “Dəli Kür” qəzeti, 31 mart 2013, №3 (196)

57. Bayrağımız, bayraqdarımızdır... // Heydər Əliyev 90. Bakı, 2013.S.76-80

58. Qazax müəllimlər seminariyasının yaradılması // “DəliKür” qəzeti, 30 may 2013, №5 (198) s.2

59. Əzizim, dost mehribanım, böyük insan... // Əliyev İ.H. Ömrünü iqtisad elminin tədqiqinə həsretmiş fədakar alim və müəllim – Bakı: Sabah, 2008, s.142-144

60. Elmimizin, təhsilimizin fədaisi. (t.e.d., prof. İradə Hüseynovaya həsr edilib) // Xalq qəzeti, (aylıq Beynəlxalq ictimai-siyasi hüquq jurnalı) mart-aprel 2013

61. Əzizim, dost mehribanım... // “Elm” qəzeti, 30 may 2013 №27-32 (1085-1089). Cəlal Əliyev – 85

62. Getməz üzün qarası // Şərq qəzeti, 14 may 2013, 84 (3577)

63. Unudulmaz dostum // Səttar Səfərov (Görkəmli siyasətçi və reformator), Bakı: Azərnəşr, 2013, s.165-166

64. Qazaxlıdı, yerlindi // "Dəli Kür", 30 iyun 2013, №6 (199), s.1

65. Vətənçinar, anamçinar // "Dəli Kür", 30 sentyabr 2013, №8. (201)

66. Duxtər ğeyrətmənd tərəzmərd... (tərcome doktor Hoseyn Şərqi), Tehran: Enteşarate-məcəlleye xodafərin, 1392 (2013), 44 səhife (farsca)

67. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması // Mədəniyyət qəzeti, 21 avqust 2013, №8 (1049)

68. Yerin görünür Fuad... // Anar Məmmədov. İnana Bilmirəm... (Fuad Qasımzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunub). Bakı: Elm, 2012, 600 s. s.182-184

69. Qəbələli bir alim var // 525-ci qəzet, 22 oktaybr 2013, №192 (3968)

70. Ürəyimdən keçənlərdi // "Dəli Kür" qəzeti, 30 oktyabr 2013, №9. (202)

71. Qazax-Fəridə Ləmandı, Fəridə Ləman da – Qazax! // Məhsəti (Məhsəti Şairlər Məclisinin jurnalı), xüsusi buraxılış, noyabr 2013. S.5. 64 səhifəlik

72. Dünyada nə əvəzi, bənzəri // "Dəli Kür", 30 noyabr 2013, №10. (203)

73. Həqiqətsən, əfsanəsən... "Kredo" qəzeti, 14 dekabr 2013. №44 (754)

74. Qəhrəmanlar, mərdlər, mübarizlərdi... // "Dəli Kür "qəzeti, 25 dekabr 2013

75. Qəribə taleli.. // Davud Nəsib “Ata laylası” (şeir və poemalar), Bakı: Sabah, 2013, 2 cilddə, I cild

76. Duxtər ğeyrətmənd tərəzmərd // Məcelle-ye xodafərin, şomare-ye 5, 1392, 73-76 s.(farsca)

77.Duxtər ğeyrətmənd tərəzmərd... (tərcome doktor Hoseyn Şərqi), Tehran: Enteşarate-məcəlle-ye xodafərin, 1392 (2013), 44 səhife (farsca)

78.Bayrağımız, bayraqdarımız...Heydər Əliyev – 90 //“Azərbaycan və azərbaycanlılar” jurnalının xüsusi buraxılışı. Bakı, 2013, S.76-80

79. Qəbələli bir alim var (Minarə Qarayeva haqqında) // 525-ci qəzet, 2013 – 22 oktyabr. S.Məhərrəmova ilə birlikdə

80. Lütviyyə Abbasovanın əziz xatirəsinə // Aslan Abbasov, İlahinin lütfü. Bakı: Azərnəşr, 2013, s.192-194

81. Mələmə, quzum, mələmə... (hekayə), 525-ci qəzet, 10 yanvar 2014, № 003 (4020)

82. Mələmə, quzum, mələmə...(hekayə) // “Dəli Kür” qəzeti, 31 yanvar 2014, №1 (204)

83. T.Bünyadov, T.Musayeva, S.Hacıyev. Azərbaycanın millim əfkurəli tarixçisi // “Azərbaycan” qəzeti, 6 fevral 2014

83.T. Bünyadov. Yeni uğurlar, qələbələr... // "Dəli Kür "qəzeti, 31 yanvar 2015. №1 (215)

84.T. Bünyadov. Fəxrimiz, vüqarımızdı... // "Dəli Kür" qəzeti, 31 yanvar 2015. №1 (215)

85.T. Bünyadov. Qazaxdan başlanan yol. /Əliağa Şıxlinski-150. "Dəli Kür" qəzeti, 28 fevral 2015. №2 (216)

86.T. Bünyadov. Dünyaya bir də gəlməz. // Yada düşdü. (Ədəbi-bədii, nostalji jurnal), noyabr-dekabr 2014 / 6(18), s. 14-16

87.T. Bünyadov. Cəmiyyətin dayağı / İlham Pirməmmədov – 60/ “Dəli Kür” qəzeti, 18 aprel 2015. (Xüsusi buraxılış).

88.T. Bünyadov. Bir rəsm əsərinin tarixçəsi. 64 yaşlı rəsm əsəri // “Kredo” qəzeti, № 20 (828) 15 may 2015

89. T. Bünyadov. Hikmət dolu söz xəzinəsi, yaxud sözün sehri // “Dəli Kür”, 31 may 2015 №6 (220)

90.T. Bünyadov. Dedim ki, yadigar qalsın // Xudafərin, 1394, sayı 130-131. Mordad-Şəhrivər, Tehran, 34-35 s. (əski əlifbada).

91.T. Bünyadov. Hikmətli sözlər // Xudafərin, 1394. Xordad-tir, sayı 128-129, 8 səh. (əski əlifbada)

92.T. Bünyadov. Çanaqqala qələbəsi Azərbaycan tarixçilərinin gözü ilə // Çanaqqala milli ruh (Şanlı Çanaqqala savaşının 100 illiyinə həsr olunan ədəbi müsabiqəyə təqdim edilən yazılar toplusu) Bakı: Apastroff, 2015, 396 s., s. 343-345

93.T. Bünyadov. Xalqımızın bir oğlu da var / “Dəli Kür”, 30 noyabr 2015, s. 4, №11 (225)

94.T. Bünyadov. Bənzərsiz ziyalımız // Dəli Kür, 31 oktyabr 2015 s.3. № 10 (224)

95.T. Bünyadov. Əzizim, dost-mehribanım, böyük insan... /Ağasəlim Kərim oğlu Ələsgərov – 80 / İ. H. Aliyev. Ömrünü iqtisad elminin tədqiqinə həsr etmiş fədakar alim və müəllim. Bakı; Sabah, 2008, s. 142-144 204 s.

96.T. Bünyadov. Həmid də bir dünyaydı // “Dəli Kür”, 31 dekabr 2015, №112 (226)

97.Dedim ki, yadığar qalsın. Tehran, 2015.

98.Dedimki, yadığar qalsın. Bakı, 2015, 208 s.

99.Şah əsərimizdi...Azərbaycan xalçaları jurnalı. 2015, №13,

100.T. Bünyadov. Qaraş Mədətov haqqında xatirələr // Qaraş Əli oğlu Mədətov – 80. Tarix elminə həsr olunmuş ömür. Bakı, MBM, 2008, s. 18-23, 112s.

101.T. Bünyadov. Sara xanım Aşurbəyli haqqında xatirələrim . // Bakı tarixinin ensiklopediyası Sara Aşurbəyli 110 il, Bakı – 2016, 88s, 5-7s.

102.T. Bünyadov. Xançalı qaytarın... // “Dəli Kür”, 31 yanvar 2016, №1 (227)

103.T. Bünyadov. Humay quşu. // “Dəli Kür”, 31 mart 2016. №3 (229)

104.T. Bünyadov. Ay nəqməkar bəstəkar!..(R. Mirişli haqqında) // Xalq qəzeti 20 aprel 2016

105.T. Bünyadov. Bir gecənin sehri // Mədəniyyət qəzeti, 14 yanvar 2011

106.T. Bünyadov. Vurğunuyam Vurğunun. // “Dəli Kür”, №5 (231), 31 may 2016. Səməd Vurğun – 110.

107.T. Bünyadov. Hikmətli sözlər // Xudafərin, 1394 Tehran Xordad-tir ayı, (İyun-iyul) say 128-129, Elmi-ictimai kültürəl dərgi, (əski əlifbada) s. 7-8.

108.T. Bünyadov. Yazan – belə yazıbmış... 525-ci qəzet, №07 (187) 16 iyul 2016

109.T. Bünyadov. İlahidi, ülvidi, ucalıqdı... // “Dli Kür”, 30 sentyabr 2016, №8 (234)

110.T. Bünyadov. Dedim ki, yadigar qalsın. //Xudafərin jurnalı, (Mədəni, ictimai, elmi jurnal), Mordad 1395, 142-ci nömrə, s. 57-61

111.T. Bünyadov. Yeni uğurlar arzusunda // Salatın Əhmədli – 60 “Dəli Kür” qəzeti, 18 oktyabr 2016.

112.Yazan belə yazıbmış.525-ci qəzet. 2016-cı il 10 oktyabr

113.Qəbələnin Folkloru. İstanbul: 2016, 167 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Ali Attestasiya Komissiyasının nəzdində arxeologiya və etnoqrafiya üzrə Müdafiə Şurasının sədri,

AMEA Humanitar və İctimai Elmlər bölməsinin akademik-katibinin müavini,

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzdində yaradılmış Dini-Elmi Şuranın üzvü,

Respublika elmi tədqiqatlarının tərkibi və əlaqələndirilməsi şurasının Tarix üzrə Problem Şurasının üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti,
V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu
Digər fəaliyyəti 1995-ci ildə 59 saylı Qazax seçki dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputat seçilmişdir.
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Tarixi Etnoqrafiya şöbəsinin müdiri, 
Ali Attestasiya Komissiyasının nəzdində arxeologiya və etnoqrafiya üzrə Müdafiə Şurasının sədri,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi yanında Toponimika Komissiyasının sədr müavini,
Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədr müavini,
AMEA Humanitar və İctimai Elmlər bölməsinin akademik-katibinin müavini,
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzdində yaradılmış Dini-Elmi Şuranın üzvü,
Respublika elmi tədqiqatlarının tərkibi və əlaqələndirilməsi şurasının Tarix üzrə Problem Şurasının üzvü,
Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
 
Təltif və mükafatları

Şöhrət ordeni

Əməkdar elm xadimi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri fərmanı

“Qızıl qələm” mükafatı laureatı

Abbasqulu ağa Bakıxanov mükafatı 

İş yeri və ünvanı AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5392294
Mobil tel. (+994 50) 3614165 
Ev tel. (+994 12) 4987509
Faks  
Elektron poçtu bunyadov28@mail.ru