Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Milli Təbiət tarixi muzeyinin fəlsəfə doktorları

Eybatov Tariyel Mahmud oğlu

 

Anadan olduğu yer Rusiya Federasiyası, Krasnodar 
Təvəllüdü 23 iyul 1950-ci il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət  Universiteti

 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad599.0-14

Zoologiya

Məməli heyvanların diş aparatının morfologiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

151


9


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Xəzər suitinin fərdi inkişafının öyrənilməsi: onun maksimal yaşama dövru ilk dəfə təyin olunub(50 -il), cinsiyyət yetişkənliyi 7-8 yaşında, fiziki yetişkənlik - 18-20 yaşında baş verir, qocalıq əlamətləri isə 30-32 yaşından müşahidə olunur. 1971-ci ildən indiyədək Abşeron yarımadasının şimal sahilində xəzər suitinin ölüm monitoringi aparılmışdır, və bu monitoringin nəticəsində müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən onun populyasiyasının 10-15 il ərzində 4 dəfə kəskin azalması sübuta gətirilmişdir. 2006-2010 illərdə İngiltərə hökümətinin Darvin təşəbbüsü grant proyektinin (xəzər suitinin qorunmasına əsr olunmuş) Azərbaycan akvatoriyasında aparılan tədqiqatlara rəhbərlik edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Eybətov T.M., Məmmədxanlı T.Ə. BİOLOGİYA. İnsan biologiyası. Vəsait.  TQDK – «Abituriyent»     2-ci nəşri. Bakı: Şərq-Qərb, 2012. 312 s.

2. Эйбатов Т.М.          "Археологическая геология" Актуальные вопросы прикладной геологии. Сборник статей. -Баку,  Из-во "Nafta-Press", 2013. 367 с. стр. 63-114.

3.  А.А.Зейналов, С.А.Кулаков, И.А.Идрисов, И.Н.Авшарова, Т.М.Эйбатов, И.М.Мустафаев, Т.Я.Сулейманов.Новые памятники каменного века в Гянджа-Газахском регионе Азербайджана  //Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası, 2013, № 1. səh.4-12.

4. Eybətov T.M. Test tapşırıqları. BİOLOGİYA. Botanika-Zoologiya. Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti-7-cı sinif. АBİTURİYENT jurnalının xüsusi buraxılışı.    Baki. 2013. 1-126.

5. Eybətov T.M. Test tapşırıqları. BİOLOGİYA. Ümumi biologiya. Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti-11-cı sinif.  ABİTURİYENT jurnalının xüsusi buraxılışı. Baki. 2013. 63-114.

6.  Эйбатов Т.М. Программа вступительных экзаменов в ВУЗы и ССузы    (БИОЛОГИЯ), Геохронологическая таблица.  Замечания, рекомендации и дополнения к учебникам общеобразовательных школ и пособиям ГКПС по биологии." АБИТУРИЕНТ» № 1. ГКПС. Баку. 2013. 58-83.

7. Эйбатов Т.М. и др. Образцовые тестовые задания по биологии  (закрытые тестовые задания). Образцовые тестовые задания по биологии (открытые тестовые задания) « АБИТУРИЕНТ» № 1. ГКПС. Баку 2013.  138-139; 153-154.

8. Eybətov T.M.   Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanı proqramları  (BİOLOQİYA). Geoxronoloji cədvəl. Dərsliklərdəki səhvlər və onların düzəlişi. Əlavələr.   ABİTURİYENT” № 1. TQDK. BAKI.,2013. 56-77.

9. Eybətov T.M.  Suleymanov T.Y., Mustafayev İ.M. və b.   Qapalı nümunəvi test tapşırıqları (BİOLOQİYA).Açıq  nümunəvi test tapşırıqları (BİOLOQİYA). ABİTURİYENT” № 1. TQDK. BAKI., 2013. 148-149; 173-174.       

10. Эйбатов Т.М., Агаев Ф.А.  Разъяснения сложных тестовых заданий по биологии».Журнал ГКПС «АБИТУРИЕНТ»№2 Баку.  2013.  97-101.

11. Eybətov T.M., Ağayev F.A.  Çətin testlərin izahı. Biologiya.  TQDK "ABİTURİYENT”  № 2    Bakı 2013.   98-99.

12. Eybətov T.M., Ağayev F.A.Suleymanov T.Y., Mustafayev İ.M. və b.  Metodiki qeydlər (BİOLOQİYA) . Metodiki qeydlər (BİOLOQİYA) ."ABİTURİYENT” N 2. TQDK. BAKI. 2013. 126-128.

13. Эйбатов Т.М. Сулейманов Т.Я., Мустафаев И.М. и др. Методические заметки.   "АБИТУРИЕНТ» № 2. ГКПС. Баку 2013,  122-124.

14. Эйбатов Т.М.  Тестовые задания «Биология – Ботаника - Зоология» Учебное пособие для общеобразовательных школ» – 7-й класс.   Спец. выпуск журнала «АБИТУРИЕНТ». Баку 2013. 1-142.

15. Susan C. Wilson, Tariel M. Eybatov, Masao Amano, Paul D. Jepson, Simon J. Goodman

The Role of Canine Distemper Virus and Persistent Organic Pollutants in Mortality Patterns of Caspian Seals(Pusa caspica)  PLOS ONE | www.plosone.org  July 2014 | Volume 9 | Issue 7 | e99265

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Azərbaycanın Paleontoloji cəmiyyəti

Teriologiya cəmiyyəti (MDB)
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il 291 saylı "Araz" Ekologiya litseyində və 2 il XXI əsr litseyində Biologiya fənni üzrə müəllim 
Digər fəaliyyəti 

1994-cü ildən 2013-ilə gədər TDQK -da Biologiji seminarın rəhbəri və ekspert şurasının sədri. 2013-cu ildən TQDK - da dərsliklərin monitoringi seminarının rəhbəri.

2006 -2010 illərdə İngiltərə Hökümətinin Darvin Təşəbbüsü qrant proyektinin Azərbaycanda rəhbəri.  

Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 18 mart tarixli 2738 nömrəli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı verilmişdir. 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA H.Zərdabi adına Milli Təbiət tarixi muzeyi     Lermontov kücəsi 3                                                                                
Vəzifəsi Direktor 
Xidməti tel. (+994 12) 4920667, (+994 12) 4926501 
Mobil tel. (+994 50) 3347429 
Ev tel. (+994 12) 5390591; (+994 12) 5107266 
Faks  
Elektron poçtu

t_eybatov@mail.ru