Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Elmi-təşkilat idarəsinin fəlsəfə doktorları

Qasımova Rəna Tofiq qızı
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı3338.01

Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi

Milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin sintezi üçün metod və alqoritmlərin işlənməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55


35


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif təyinatlı korporativ informasiya sistemləri (“Auditorlar Palatası” verilənlər bazası idarəetmə sistemi (VBİS), “Kadrlar” korporativ informasiyasi stemi və s.) işlənmişdir.

Domen adlarının qeydiyyat verilənlərinə tətbiqi zamanı sistemin işinin səmərəliyini artıran, insan əməyini yüngülləşdirən intellektual analiz blokundan təşkil olunmuş milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin konseptual modeli işlənmişdir

Verilənlər xəzinəsinin qurulması zamanı domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin ilkin emalı üçün alqoritm işlənmişdir;

Qeydiyyat verilənlərinin təmizlənməsi məsələsində domen adlarının qeydiyyat verilənlərinin identifikasiyası üçün metod işlənmişdir;

Domen adlarının qeydiyyat verilənlərindən faydalı, lazım olan biliklərin əldə olunması məqsədi ilə qeydiyyat verilənlərinin intellektual analizi üçün metod işlənmişdir.

Böyük həcmli verilənlər toplusundan biliklərin əldə olunması problemi istiqamətində “Biq data” texnologioyaları tədqiq olunmuşdur.

Big Data analizi prosesində gizli qanunauyğunluqların, naməlum korrelyasiyaların aşkarlanmasında mövcud olan problemlər təhlil edilmiş və onların həlli üçün bəzi tövsiyələr verilmişdir.

Rəqəmsal irsin (Rİ) formalaşması və yadda saxlanmasında mövcud problemlər tədqiq edilmişdir. Rİ obyektlərinin yadda saxlanmasında istifadə olunan metodlar təhlil edilərək Azərbaycanda milli irsin qorunması, saxlanması və rəqəmsallaşdırılması üzrə bir sıra təklif və tövsiyələr işləmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Gasimova R.Т. On intellectual analysis of domain name registration data // Информационные технологии и компьютерная инженерия, 2010, №3 (19), Украина, c. 57–61.

2. Qasımova R.T. Milli domen adları ilə bağlı biliklər bazasının yaradılmasının konseptual əsasları haqqında // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-Riyaziyyat Elmləri Seriyası, 2010, № 4, Azərbaycan, Bakı, səh. 95–102.

3. Касумова Р.Т. Сравнительный анализ географических доменов верхнего уровня сети Интернет // Информационные технологии, 2011,№7, Россия, cтр. 18 – 23.

4. Rasim Alguliyev, Rena Gasimova. On a approach for intellectual analysis of registration data of domain names // International Journal of Ubiquitous Computing and Internationalization. Korea, 2011, vol. 3, no. 1, pp. 27–30.

5. Əliquliyev R.M., Qasımova R.T. Milli domen adları intellektual analiz sisteminin yaradılması // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2011, №1, Azərbaycan, Bakı, səh. 29–36. www.jpit.az

6. Qasımova R.T. İnternetdə domen problemləri və onların həlli yolları, “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 164 s.

7. Qasımova R.T. Virtual Azərbaycanın inkişaf dinamikasının qiymətləndirilmə metodikası // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2012, № 1, Azərbaycan, Bakı, səh.52–58. http://www.jpis.az

8. Qasımova R.T. Milli domen və kontentlərin xarici serverlərdə yerləşdirilməsinin monitorinqi problemləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2013, №1 (7), Azərbaycan, Bakı, səh. 49-56. www.jpis.az

9. Rasim Alguliyev, Rena Gasimova Identification of Categorical Registration Data of Domain Names in Data Warehouse Construction Task // International Journal Intelligent Control and Automation, USA, 2013, vol. 4, No. 2, pp. 227–234.

10. Qasımova R.T. Domen adlarının hüquqi aspektləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2014, №2, Azərbaycan, Bakı, səh.61-68. www.jpis.az

11. Qasımova R.T. Milli domen adlarının intellektual monitorinqi sisteminin yaradılması məsələləri // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №1, Azərbaycan, Bakı, səh. 62-69. www.pit.az

12. Qasımova R.T. İnternetdə qlobal domen infrastrukturunun təhlükəsizliyi // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2015, №2, Azərbaycan, Bakı, səh. 61-67. www.pit.az

13. Qasımova R.T. “BIG DATA” analitikası: mövcud yanaşmalar, problemlər və həllər // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2016, №1, Azərbaycan, Bakı, səh.75-93. www.jpit.az

14. Rasim M. Alguliyev, Rena T. Gasimova, Rahim N. Abbaslı. The Obstacles in Big Data // ProcessInternational Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), 2017, vol. 9, No. 3, pp.28-35. www.mecs-press.org

15. Qasımova R.T. Elektron kitabxanalarin yaradilmasinin bəzi xüsusiyyətləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №1, Azərbaycan, Bakı, səh. 75-80. www.jpis.az

16. Qasımova R.T. Elektron dövətdə Big Data-nin tətbiqi perspektivləri // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri, 2017, №2, Azərbaycan, Bakı, səh. 96-103. www.jpis.az

17. Qasımova R.T. Böyük həcmli tibbi verilənlərin analitikası: mövcud problemlər və imkanlar // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri, 2017, №2, Azərbaycan, Bakı, s. 69–80. www.jpit.az

18. Qasımova R.T. Rəqəmsal irs: problemlər və perspektivlər, Ekspress-informasiya, Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyatı, 2018. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, 148 səh.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-innovasiya mərkəzi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç. 9 A
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4975308  
Mobil tel. (+994 51) 8496141
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu renakasumova@gmail.com,

etks@ science.az