Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Biofizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mehrəliyeva Florida Radik qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz rayonu, Yalama kəndi   
Təvəllüdü 01.11.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2406.01

Biofizika

Müxtəlif selen statusuna malik olan eritrositlərdə induksiyalaşan oksidləşdirici-destruktiv proseslər 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

 

25

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Гулиева Р.Т., Яхъяева Ф.Р. Особенности индуцированного озоном окисления эритроцитов животных с различным метаболизмом селена. Известия, серия биологических наук, 2008, №5-6, с. 179-183

2. Dadashov M.Z., Guliyeva R.T., Yahyayeva F.R., Huseynov T.M. Selenium saturation of haemoglobin as antioxidative factor at high tension electric fields action. International J. “Technical and Physical Problems of Engineering”, Iran, 2011, v.3, №2, p. 22-25

3. Гусейнов Т.М., Яхъяева Ф.Р., Гулиева Р.Т. Влияние селена на устойчивость гемоглобина к фотоокислительным процессам. Украинский биохимический журнал, 2012, т.84, №2, стр.53-60

4. Гусейнов Т.М., Яхъяева Ф.Р., Багирова Э.С., Гулиева Р.Т. Селен и проблема репродуктивного женского здоровья // Микроэлементы в медицине, 2012, т. 13, № 1, с. 25−28

5. Гусейнов Т.М., Гулиева Р.Т., Яхъяева Ф.Р., Багирова Э.Д. Пероксидазная активность гемоглобина (в присутствии GSH) в лизатах эритроцитов беременных женщин при воздействии электрического поля высокой напряженности. Электронный журнал «Вестник Новосибирского государственного педагогического университета». Новосибирск, 2013, 6 (16), с.106-114

6. Гусейнов Т.М., Яхъяева Ф.Р. Селен и старение, роль селена в геронтологических процессах // Биомедицина, № 4, 2015, с. 3-7

7. Гусейнова С.Я., Гулиева Р.Т., Дадашов М.З., Джафаров А.И., Яхъяева Ф.Р., Гусейнов Т.М. Окислительная модификация гемоглобина изолированных эритроцитов в инкубационной среде, содержащей нитрит натрия и селенит натрия. Электронный журнал «Вестник Новосибирского государственного педагогического университета». Новосибирск, 2016, 5(33), с. 207-217 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Biofizika İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan, Bakı ş., Zahid Xəlilov küç., 117 

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 9159335 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu florida.r.yahyayeva@mail.ru