Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Botanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Muxtarova Şəkər Cəlal qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Qax rayonu, İlisu kəndi
Təvəllüdü 21.08.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

2417.01

Botanika

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında  şirin  su hövzələrinin alqoflorası (Azərbaycan  hüdudlarında )

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

51

 

36

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

428 növ yosun  aşkar  edilmiş,onlardan  14 növ yosun keçmiş  SSR-i  üçün, 99 növ Qafqaz  üçün, 245 növ Azərbaycan üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir. Alınmış nəticələr “SSR-i diatom yosunları” II t. 1v.(«Nauka»,1988) kitabında öz əksini tapmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Редкие для СССР и новые виды пеннатных диатомовых водорослей (Bacillariophyta) из Азербайджана. Ботанический ж., т. 72, 1987 г, №7, с. 943-948.

2. Род Cymbella в водоемах южного склона Большого Кавказа. Ботанический ж., №1, 1989 г., с. 48-53.

3. Диатомовые водоросли морей СССР род  Thalassiosira. Ботанический ж., т. 75, 1990, №12, с. 1787-1789.

4. К изучению систематической структуры альгофлоры водоемов южных склонов Большого Кавказа. Ж. Альгология, т. 1, 1991г., №4, с. 10-14

5. Географические особенности водорослей южных склонов Большого Кавказа. IV Межд. Симп.  «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Москва, 2001, т. Ш, с. 260-263.

6. Водоросли – индикаторы ацидификации в водоемах южных склонов Большого Кавказа   (в пределах Азербайджана) Ж. «Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса» №4, Москва, с.35-38, 2010.

7. Azərbaycanın Şirin Sularının diatom Yosunları . Ж AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ Biologiya və Tibb elmləri, Cild 69, Nömrə 2, 2014, s.40-46

8. Azərbaycanın şirin sularında yayilan yeni diatom yosuları (Bacıllariophyta) AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri,2015-ci il, XXXV cild. s. 28-33

9. Morphological characteristics of some algae species new for algoflora of Quba district. Azerbaijan. Proceedings of the institute of Botany, ANAS 2017, vol. XXXVΙΙ, p.68-71

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU, Biologiya fakultəsı, Botanika kafedrası 
Digər fəaliyyəti 

AMEA Botanika İnstitutunun Algoloqiya və lixenobriologiya lab. müdiri,AMEA Botanika İnstitutunun Həmkarlar Təşkilatının sədri,

AMEA Botanika İnstitutunun  D 01.061  Disserta-siya Şurası tərəfindən  yaradılmış seminar şurası-nın elmi katibi

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Botanika İnstitutu,  AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5024480
Mobil tel. (+994 50) 7508814
Ev tel. (+994 12) 4931930
Faks (+994 12) 9719945
Elektron poçtu

shakar.mukhtarova@mail.ru