Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Botanika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xəlilova Xuraman Cabbar qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba rayonu
Təvəllüdü 10.06.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2411.02

Bitki fiziologiyası

Duzluluq və kalium defisiti şəraitində bitkilərin morfofizioloji xüsusiyyətləri və azot mübadiləsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70


39


2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Sulfat-xlorid duzluluğu və kalium defisiti şəraitlərində müxtəlif təşkil səviyyəsinə malik bitkilərdə kompleks morfofizioloji qiymətləndirmə təqdim edilmiş və azot metabolizminin spesifikası verilmişdir.

Müxtəlif növ yem bitkilərində duza cavab reaksiyalarının xüsusiyyətləri və adaptasiya reaksiyalarının növün duzadavamlılığından asılı olması aydınlaşdırılmışdır.

Prolinin miqdarı ilə qalofitizm dərəcəsi arasında əlaqə aşkar edilmişdir.

Halofitlərin (duzadavamlı bitkilər) qlikofitlərlə (duzahəssas bitkilər) müştərək əkilməsinin şoran torpaqların istifadə olunması zəminində torpağın münbitləşməsində, eyni zamanda yem qarışığından bir komponent kimi istifadə olunmasında fayda verə biləcək yanaşma üsulu təklif olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Поиски путей практического применение галофитов. Деп. ВИНИТИ, 12.03.90 г., №1353-90 г. (Соавторы: Р.Г.Абдиева, Г.Г.Мамедов).

2. Specifities of nitrogen metabolism in Holophytes. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 1991, t.44, № 4, p. 85-88 (with Mamedov G.G., Stoyanov I.G., Abdieva R.G., Allahverdiev S.R.).

3. Исследование устойчивости некоторых видов кормовых трав стрессу. IY Межд. научно-практическая конференция «Интродук-ция нетрадиционных и редких сельско-хозяйственных растений». Ульяновск, 2002, с. 264-266 (Соавтор: В.М.Али-заде).

4. Морфофизиологические характеристики и азотный обмен некоторых видов кормовых трав в условиях сульфатно-хлоридного засоления. AMEA-nın xəbərləri, Biologiya elmləri seriyası, № 1-2, Bakı, Elm, 2004, s.14-24 (Соавтор: В.М.Али-заде).

5. Особенности адаптации к засолению разных генотипов кормовых трав. «Принципы и способы сохранения биоразнообразия». Сб. материалов II Всероссийской научной конф. (28-31 января 2006), Йошкарола, 2006, с.339-341.

6. Biochemical Response of Apple Dwarf Rootstock to Salinity Stress. Tech J Engin & App Sci., 1 (4): Р.118-124, 2011 (with Assadollah Alizadeh, Alireza Eivazi).

7. Effect of plant-derived substance to the activity of carbon metabolism and antioxidant enzymes under salinity stress condition. Abstracts of the International Conference “Photosynthesis Research for Sustainability: in honor of Jalal A.Aliyev”, Baku, Azerbaijan, 2013, p.86 (with H.Babayev D.Rasulova, S.Qani-zade, Z.Abbasova, E.Zeynalova, A.Shixiyev).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Azərbaycan Bitki Fizioloqları Cəmiyyəti.

2. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti.

3. Avropa Bitki Bioloqları Cəmiyyətləri Federasiyası.
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

2009-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri üzrə Ekspert Şurasının elmi katibi olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişaf  Fondunun 1-ci qrant müsabiqəsində (EİF-2010-1(1)) qalib gəlmiş “Biomüxtəlifliyin qorunması: Azərbaycanın nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növlərinin statusunun qiymətləndirilməsi” elmi-tədqiqat layihəsinin iştirakçısı olmuşdur.

Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Yardım Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılan bir çox layihələrdə iştirak edərək, «Step by Step» (İSSA) Beynəlxalq Assosiasiyası tərəfindən təqdim olunmuş dərslikləri, müxtəlif vəsaitləri azərbaycan dilinə tərcümə və redaktə etmişdir. Qabaqcıl ölkələrin müasir təhsil təcrübəsini özündə əks etdirən həmin kitab və vəsaitlərin bir çoxu “Maarif” və digər nəşriyyatlarda dərc olunmuşdur.
Təltif və mükafatları 2005-ci ildə Azərbaycan Мilli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Botanika İnstitutu,  AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Badamdar şossesi 40

Vəzifəsi Elmi katib
Xidməti tel. (+994 12) 5024480
Mobil tel. (+994 50) 5523820
Ev tel. (+994 12) 5382078 
Faks (+994 12) 4970994
Elektron poçtu xuraman.xelilova@gmail.com