Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Dendrologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Yusifov Elman Fərhad oğlu

 

Veb-sayt

http://biodiversity.az/

  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu   
Təvəllüdü 20.10.1959  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan  Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi (bakalavr)

Qərb Universiteti (magistr) 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2223.01

Kristalloqrafiya, kristallar fizikası

Micrococcus lycodeikticus bakteriyasından ayrılmış katalaza fermentinin 3 A ayrıdediciliklə rentgenstruktur tədqiqi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23102  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

-А.А. Мамедов, Н.Э.Новрузов, В.Халилова,  Модель динамики численности паукообразных в спектре их межвидовых конкурентных отношений,   Математическое моделирование, 2019,   s. 131 – 144

-Alekperov I.Kh., Aliyev A.R.,  About the Biological Diversity of İnland Water Ecosystems in Azerbaijan,   Proceedings of ANAS, Elm,   2017,   72(3),   s. 74 – 91

-Г.А. Мустафаева, М.О.Гулиева,  О некоторых видах червецов (Homoptera, Pseudococcidea) и их энтомофагах в Азербайджане, Труды Института зоологии,   2016,   s. 127 – 136

-B.A.Ahmadov , V.S.Narimanova,  Diversity study of scarab beetles belonging to the subfamily cetoniinae spread in the natural region of the greater Caucasus of Azerbaijan,   Journal of Entomology and Zoology Studies,   2016,   4(5),   s. 1118 – 1122

-Z.M.Məmmədov , A.Ə.Yusifova ,  Azərbaycanda şabalıdyarpaq palıd ağacı və onun ziyanvericiləri,   AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri,   Elm,   2006,   XXVIII,   s. 912 – 917

-Y.Y.Yolcuyev, M.Ə.Musayev,  Heyvanlar aləminin universal deskriptorları,   AMEA-nın xəbərləri,   Elm ,   2006,   5-6,   s. 116 – 119

-X.Kazımlı,  Azərbaycanın xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin iqtisadi dəyərinin hesablanması,   İqtisadiyyat və audit,   2005,   10(64),   s. 12 – 17

-X.Kazımlı,  Təbii sərvətlər, onların qiymətləndirilməsi ümumi iqtisadi dəyər baxımından,   Maliyyə və ucot,   2004,   4,   s. 12 – 17

-А.И.Гребенко, В.В,Барынин, Г.Н.Муршудов, А.А.Вагин, Б.К.Вайнштейн,  Пространственная структура каталазы Micrococcus lysedeicticus с разрешением 3А, Кристаллография, 1989,   34( 6)

-А.И.Гребенко, В.В,Барынин, А.А.Вагин, Г.Н.Муршудов, С.В.Рубинский, Б.К.Вайнштейн, Рентгеноструктурное исследование каталазы бактерий Micrococcus lysedeicticus с разрешением 3 А,   Доклады Академии Наук СССР,   1989,   306(3)

-S.D. Trakhanov, N.Yu. Chirgadze,  Crystallization and preliminary X-ray crystallographic data of a histidine-binding protein from Escherichia coli,  Journal of Molecular Biology, Elsevier, 1989, 207(4), s. 847 – 900

-Н.М.Гулиев, Т.Г.Мамедов, Ш.М.Байрамов, Д.А.Алиев, Кристаллизация карбоангидразы листьев Cicer arietium,   Изв. АН Азерб. ССР. Сер. Биол. Наук,  Эльм,   1987,   4

-I.Kh.Alekperov , A.R. Aliyev , K.Y.Taghiyeva,  Azərbaycan məməlilər faunasının öyrənilməsinə dair,   Qafqaz ekosistemi: Dünən, Bu gün, Sabah,   AMEA Zoologiya Institutu,   Azərbaycan,  23.11.2018 - 25.11.2018,  s. 482 – 487

-A.R.Aliyev , S.İ. Aliyev , E.K.Askerov, E.Sultanov,  Biodiversity of the Steppe Landscapes of Azerbaijan Steppes of Nothern Eurasia,   8th İnternational Symposium,   Institute of Steppe,   Rusiya,  08.09.2018 - 11.09.2018,  s. 104 – 107

-A.I.Grebenko, V.V.Barynin, G.N.Murshudov, A.A.Vagin,  Structure of catalase from Micrococcus lysodeikticus,   Twelfth European Crystallographic Meeting. Collected Abstracts. ,   Rusiya,  02.12.1989 - 04.12.1989

-B.K.Vaynshteyn,  Evolutionarily conserved three-dimensional structure of catalase,   The origin of life (The sixth ISSOL meeting and the ninth international conference). Prague, . p.198.,   Institute of Crystallography,   Çexiya,  03.06.1989 - 06.06.1989,  s. 198

-Б.К.Вайнштейн, А.И.Гребенко, В.В,Барынин, А.А.Вагин, Рентгеноструктурное исследование каталазы из бактерий Micrococcus lysodeikticus,   VII Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов,  Институт Кристаллографии, Rusiya, 01.09.1988 - 03.09.1988

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

MTN-in H.Əliyev adına akademiyası

Azərbaycan Dövlət Turizm İnstitutu 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Dendrologiya İnstitutu, Bakı ş., AZ1044, Mərdəkan qəs, S.Yesenin küç.89 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 4540374   
Elektron poçtu yusifov_e@yahoo.com