Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abdullayeva Rəsmiyyə Sabir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıMasallı rayonu   
Təvəllüdü 28.09.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

Azərbaycanda əhalinin pensiya təminatı sisteminin formalaşması və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100


15


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri 1.“Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi” adlı monoqrafiya, Bakı- 2007.

2.Rusiyada yerləşən Beynəlxalq Sosial İnkişaf elmi-tədqiqat İnstitutu ilə birgə həyata keçirilən  “MDB ölkələrinin sosial sığorta sistemlərinin müqayisəli təhlili” adlı  layihənin iştirakçısı;

4.“Sosial sferanın iqtisadiyyatı”adlı dərs vəsaiti, Bakı-2009.

4.Yerinə yetirdiyi tədqiqatların nəticələri İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda, Dövlət Statistika Komitəsində istifadə olunmuşdur.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycanda pensiya islahatlarının qiymətləndirilməsi. XX əsr: Sosial işin yeni üfüqləri, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans.  Moskva. 2006, səh.81-90

2. Azərbaycanda sosial sığorta sistemi. Əmək  münasibətlərinin formalaşmasının sosial-iqtisadi problemləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans.Omsk, 2007, 502 s. səh.304-308, 2007.

3. Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi. Monoqrafiya, Bakı, Elm, 2007, 260 s.

4.Azərbaycanda innovasiya siyasəti. Belarus Milli Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutu.  «İqtisadi artımın yeni keyfiyyət dəyişiklikləri: innovasiya, investisiya, rəqabətqabiliyyətlilik», Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları 25-26 oktyabr 2007. Minsk.

5. Azərbaycanda Demoqrafiaya və sağlamlıq  Sorğusu-2006. Dövlət Statistika Komitəsi və Calverton, Maryland, ABŞ: Macro İnternational İnc., Bakı, 2008, 269 səh.

6. Postsosialist ölkələrinin sosial müdafiə sistemində sosial sığorta modeli. MDB ölkələrinin təcrübəsinin müqayisəli təhlili. Beynəlxalq elmi və ictimai-siyasi jurnal. “Obşestbo i ekonomika”, № 12, 2008, Moskva, «Nauka», ст.38-46

7.Sosial təminat sisteminin dövlət tənzimlənməsi. Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazirliyi. Beynəlxalq Maliyyə Texnologiyaları Akademiyası. «İqtisadiyyatın aktual problemləri və iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, 2009.

8. Azərbaycan Respublikasında sosial siyasət: mövcud vəziyyət və təkmilləşdirilməsi yolları. Macarıstan,”Azərbaycan-Macarıstan: mədəniyyətlərin dialoqu” mövzusunda beynəlxalq konfrans.2009.

9. Sosial sferanın iqtisadiyyatı. Dərs vəsaiti, Bakı, Elm, 2009, 230 s.

10.  Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətləri. Bolqarıstan Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun jurnalı.2011

11. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasında pensiyaçıların həyat səviyyəsində baş verən dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi. Ümumrusiya həyat süəviyyəsi mərkəzi.  «Rusya regionlarında əhalinin həyat səviyyəsi». 2011-4

12. Azərbaycanda sosial siyasət: müasir vəziyyət və inkişaf istiqamətləri. İqtisadi dəyişikliklərin regional problemləri. 2012-4, Dağıstan.

13. Azərbaycan Respublikasında mədəniyyətin inkişaf istiqamətləri. 1-ci ümumkrayna elmi-praktik konfransı. 2012 səh. 3-6. Ukrayna.

14. İranda sığorta ödənişləri sahəsində islahatlar. Life Science Journal 2013;10(12s) ABŞ,İSİ (impakt faktorlu)

15. Azərbaycanda əhalinin sosial təhlükəsizliyinin təmin olunmasının təkmilləşdirilməsi yolları. Avropa yeni çağırışlar mövzusunda məqalələr toplusu.Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş gənc alimləin 1-ci Bakı Forumu. Bakı-2013/ səh. 371-373.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 15 il 
Digər fəaliyyəti  Ictimai və yaradıcılıq
Təltif və mükafatları 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü

2. “Elm sahəsindəki nailiyyələrinə görə Gənclər mükafatı”

3.Fəxri gənc, qızıl döş nişanı

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 5103403 
Mobil tel. (+994 51) 8554271 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5394358 
Elektron poçtu resmiyye2002@mail.ru