Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Soltanlı İlkin Qalib oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu, Kalva kəndi   
Təvəllüdü 27.07.1968
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5307. 01

İqtisadi nəzəriyyə

İstehsalın maddi-texniki təminatının dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri (aqrar sahənin materialları əsasında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100


8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində rəqabət mühitinin, o cümlədən rəqabət qabiliyyətli aqrar iqtisadiyyatın formalaşması və dayanıqlı inkişafı, modernləşmə və innovasiya, klasterial inkişaf, istehsal-iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin, həmçinin müxtəlif infrastruktur bölmələrin inkişafı problemlərinə həsr olunan və ümumi həcmi 75,45 ç. v. olan 2 fərdi, 3 kollektiv monoqrafiyanın və 140-dan yuxarı elmi məqalə, tezis, digər iqtisadi yazılar 

Elmi əsərlərinin adları

 1. “Ümummilli  lider  Heydər Əliyevin  iqtisadiyyat haqqında müdrik fikirləri”, Bakı, “Avropa”,   2013, 128 s. (8,2 ç.v.) –fərdi 
 2. “Aqrar sahədə istehsalın maddi-texniki təminatının dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri”, Bakı, “Avropa”,  2011, 256  s.  (16,4 ç.v.) –fərdi
 3.  “Aqrar sahə modernləşmə dönəmində: problemlər və onun həlli yolları”, Bakı, 2009, 505 s. (32,0  ç.v.) –kollektiv
 4. “Bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  aqrar   münasibətlərin inkişafı və  təkmilləşdirilməsi”, Bakı, “Elm”, 2006, 250 s. (15,75 ç.v.) – kollektiv
 5. “Gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsində kiçik və orta sahibkarlığın rolu”, Bakı,“Səda”,2003, 178  s. . (11,3 ç.v.)  – kollektiv
 6. “Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi: paradiqmalar  və seçim imkanları”.
 7. “Milli  iqtisadi  inkişaf modelinin  formalaşmasının qanunauyğunluqları və xüsusiyyətləri”
 8. “Роль государственного регулирования в обеспечении продовольственной безопасности Азербайджана”.
 9. “Aqrar sahədə rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və modernləşdirmə  məsələləri”
 10. “Rəqabətqabiliyyətli  aqrar sahənin inkişafı  - Heydər Əliyev iqtisadi  siyasətinin təcəssümü kimi”
 11. “Увеличение производства и повышение конкуренто-способности сельскохозяйственной продукции  в аграрном секторе” və  s.  
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393021 
Mobil tel. (+ 994 70)  3788495 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5394358 
Elektron poçtu ilkins-68@mail.ru