Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Bayramov Vüqar Avtandil oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 29.01.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Milli Aviasiya Akademiyası, Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi proporsiyaların formalaşması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12


4

 

4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

Bayramov V.A. Milli iqtisadiyyat və makroiqtisadi tarazlıq: mahiyyəti və nəzəri əsasları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları.

Bayramov V.A. Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi göstəricilər. «İqtisadiyyat və Həyat», Bakı, 2-2008,

Bayramov V.A. Formation of macroeconomic proportions in the national economy. Proceedings of the Post – graduate students Conference. Bakı, 2005

Bayramov V.A. Pul-kredit siyasətinin makrotarazlığın təmin edilməsində rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Humanitar və İctimai Elmlər seriyası (İqtisadiyyat)., Bakı «ELM» 2007, №3

Bayramov V.A. Milli iqtisadiyyatda tarazlığın formalaşdırılmasında dövlət strategiyasının rolu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu. Milli İqtisadiyyatın problemləri (məqalələr toplusu). Bakı «ELM» 2007, № 4,

Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstutunun elmi jurnali “Внешние факторы влияющие на макроэкономические пропорции”, 2012

Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstutunun elmi jurnali “Макроэкономические пропорции и стратегическое планирование”, 2012

Байрамов Вугар А. Современные аспекты экономики “Функционирование и практическое значение макроэкономических пропорций”, 2009, №6(143),

Экономика. Финансы. Исследования. Республика Казахстан. “Политэкологический аспект макроэкономических пропорций: человеческий фактор и аварийность” , №04( 20), 2010.

“Azərbaycanda bank sektorunun fəaliyyətinin makroiqtisadi şəraiti” Bayramov.V.A, Hacıyev A. Amea-nın xəbərləri İqtisadiyyat seriyası, 2015-3

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.

(+994 12) 5103792 внутренний(113)

5393112, 5372278, 5372259, 5393021

Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

bayramov.vuqar@gmail.com