Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Səmədova Gülnar Xanlar qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası Şuşa şəh.  
Təvəllüdü 19.02.1978  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti və Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı Nəzdində Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutu (Bakalavr)

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti və Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı Nəzdində Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutu (Magistr)

Elmi dərəcəsi iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5310.01

Dünya İqtisadiyyatı

Azərbaycan Türkiyə birgə müəssisələrin inkişafının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30


4


3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

2. Azərbaycan-Türkiyə Respublikaları arasında əlaqələr

3. Turizm

4. Birgə müəssisələr

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycan – Türkiyə arasında ticarət əlaqələrinin müasir vəziyyətinin təhlili. // AMEA xəbərləri, iqtisadiyyat elmləri seriyası (IV buraxılış). Bakı:, ElM, 2008, s. 213-220.

birbaşa müəssisələrin iqtisadi mahiyyəti, formaları və yaradılmasının zəruriliyi. // Elmi əsərlər toplusu, IV buraxılış, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı: Elm, 2008, s. 346 – 354.

3. Birgə və birbaşa müəssisələrin sahə və ərazi strukturunun qiymətləndirilməsi. // AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı, (birgə) akademik Ziyad Səmədzadənin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Keçid dövrünün iqtisadiyyatı, onun qanunauyğunluqları və əsas xüsusiyyətləri. Milli inkişaf modelinin formalaşması problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfrans, Bakı, Elm, 2010, s. 117-119.

4. Azərbaycan - Türkiyə birgə müəssisələrinin inkişaf istiqaməti, Maliyə analizləri, Moskva, “informasiya mərkəzi”, “Maliyə və kredit nəşriyyatı”, Jurnal Rusiya Federasiyasının Ali Atestassiya Komissiyasının siyahısına daxildir, 10 (34)-2010, с. 69-72.

5. Birgə və xarici müəssisələrin sahə və ərazi strukturunun qiymətləndirilməsi, Belorusiyanın Təhsil Nazirliyi Təhsil Müəssisəsi, “Belarusiya Dövlət Universiteti”, innovativ proseslərdə sosial-iqtisadi inkişaf, II beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bobruysk, 18 aprel 2012 –ci il, səh 130-132.

6. Azərbaycan və Türkiyə Respublikası arasında birgə iqtisadi əməkdaşlıq, Beynəlxalq Menecment və humanitar elmlər journalı, An İSC indexed Journal, 2013-2- 3 G.H.Samadova,

7. Müasir İqtisadi şəraitdə birgə və birbaşa müəssisələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsi məsələləri, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş, Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı, 26-27 Aprel 2013.

8. Azərbaycanda kommersiya banklarının depozit siyasəti təkmilləşdirilməsi, Beynəlxalq Elmlərin tətbiqi və əsas araşdırma Journal, www.irjabs.com ISSN 2251-838X/Vol, 10 (6): 742-744

9. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivləri. Bakı Avropa nəşriyyatı 2015. 332 s. (kollektiv monoqrafiya – 7 fəsil)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393112    (daxili  114) 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

gulnar.samadova@gmail.com