Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Quliyev Cəlil Bahadur oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıAğdam şəhəri
Təvəllüdü 1936 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Karl Marks adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


08.00.13

Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (əməyin iqtisadiyyatı)

Azərb.SSR-in kimya sənayesində əməyin təşkili və təkmilləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

210

2 kollektiv monoqrafiya. Moskva, 1979 (49 ç.v.) və 1983 (33,5 ç.v.)


55 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

 1. Sosial yönümlü bazaar münasibətləri şəraitində əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasının qlobal problemləri. “Himayədar” 2005 №7
 2. Heydər Əliyev və Azərbaycanda əmək ehtiyatlarından istifadə edilməsi. AMEA-nın xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası. İqtisadiyyat. Bakı elm. 2005-il №1.
 3. “Azərbaycan İqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində: uğurlar, problemlər, təbriklər” elmi praktiki konfransın materialları. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycanda əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində uğurlar, reallıqlar və problemlər. Bakı.2006.
 4. “Müstəqillik illərində əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasının yeni mərhələsi”. Bakı. Elm. AMEA-nın xəbərləri. 2006-cı il № 2.
 5. Bazar münasibətləri şəraitində elmi işçilərin əmək haqqının tənzimlənməsi istiqmətləri . Bakı. Elm. AMEA-nın xəbərləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası iqtisadiyyat. 2007-ci il № 3.
 6. Azərbaycanda uşaq əməyi. Bakı. 2007, Səda
 7. Azərbaycanda əhalinin iqtisadi fəallığının müayinəsi: müayinənin keçirilməsinin metodologiyası və əmək bazarında vəziyyətin təhlili. Bakı - 2008.
 8. Azərbaycanda demoqrafiya və sağlamlıq. Bakı - 2008.
 9. Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsinin regional fərqləri və onların qiymətləndirilməsi. “Modernləşmə və social-iqtisadi inkişafın regional problemləri” mölvzusunda beynəlxalq elmi-praktii konfransın materialları, 2009.
 10. Həyat səviyyəsi: yoxsulluğu törədən və azaldan sosial-iqtisadi amillər. Monoqrafiya, Bakı, “Avropa”, 2011.
 11. Heydər Əliyevin elmi işçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında rolu. Bakı, BBU, 2014.
 12. Müstəqilliyin ilk illərində Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatının inkişafında və kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasında uzaqgörən siyasəti. Bakı, BBU, 2014.
 13. Rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatda həyat səviyyəsi və onun keyfiyyətcə yaxşılaşdırılmasının sosial-iqtisadi problemləri. Kollektiv monoqrafiya,  Bakı, “Avropa”, 2014.
 14. Davamlı insan inkişafının qiymətləndirilməsində yeni nümunə 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.Müstəqil ekspert UNİCEF

2.BMT-nin İnkişaf Proqramı, UNECKO

3.BƏT

4.BMT
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5372259 
Mobil tel. (+994 51) 9735580 
Ev tel. (+994 12) 4328755 
Faks  
Elektron poçtu metanet_w@mail.ru