Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Bayramzadə Yaşar Kərəm oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer  
Təvəllüdü 11.04.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Respublikası Qafqaz Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

Yanacaq-enerji sərvətlərindən istifadə və enerji sənaye kompleksinin inkişafı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Enerji təhlükəsizliyi problemləri, onun təmin olunması imkanlarının  öyrənilməsi və möhkəmləndirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi

Yanacaq-enerji resursları ixracından əldə olunan gəlirlərdən səmərəli istifadə imkanlarının   təhlili və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycanın iqtisadiyyatında neft və təbii qaz müqavilələrinin əhəmiyyəti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Aspirantların Elmi Konfransının materialları, Bakı, 2004

2.Направления развития энергетического  комплекса в мире, Перспективы науки, Тамбов,  2011, №12(27)    

3.Значение  углеводородных запасов Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы, Ukrainian Journal Экономiст, 2011, №11(301)

4.Alternativ enerji resursları və onlardan istifadənin əhəmiyyəti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İqtisadiyyat institutu, Elmi Əsərlər, Bakı,  2012,№1

5. Использование  первичных  энергоресурсов  и  вопросы  повышения их  рациональности, Экономика, социология и право в современном мире: проблемы и поиски решений.- 16-я Международная научно-практическая конференция, г. Пятигорск, 14-15 марта 2013 г. /Международная академия финансовых технологий; Отв. за вып. д.э.н., проф. А.Е.Медовый.- Пятигорск: изд. «МАФТ», 2013 

6.Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İqtisadiyyat institutu, Elmi Əsərlər, Bakı, 2014,№1

7.Глобальная энергетическая безопасность и основные направления ее обеспечения, Східноукраїнський Національний Університет імені Володимира Даля,  часопис економічних реформ науково-виробничий журнал, Луганськ 2014 № 3 (15)

8.Azərbaycanda Enerji Resurslarından İstifadə və Yanacaq - Enerji  Kompleksinin  İnkişafi, AMEA İqtisadiyyat institutu, Bakı: «Avropa» nəşriyyatı, 2014,222 səhş  monoqrafiya

9.Rəqabətqabiliyyətlilik Şəraitində Milli İqtisadiyyatın Formalaşması və İnkişafı problemləri, AMEA Iqtisadiyyat institutu,  Bakı: «Avropa» nəşriyyatı, 2014, səh. 165-178 kollektiv monoqrafiya

10.Neft-qaz gəlirlərindən istifadənin səmərəlililiyinin artırılması, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-Ci ildönümünə həsr olunmuş gənc tədqiqatçıların IV beynəlxalq elmi konfransı, Qafqaz Universiteti, 29-30 aprel 2016 Bakı, Azərbaycan

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi “Makroiqtisadi inkişaf və iqtisadi artım” şöbəsi, aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5103792 
Mobil tel. (+994 50) 326708 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

ybayramzade@gmail.com