Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Muradov Allahyar Niyaz oğlu 

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonu  
Təvəllüdü 29.01.1967  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


5308.01

Sahə iqtisadiyyatı

Azərbaycanda elmi-texniki kadr potensialının formalaşması və istifadəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110


15


 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri

1.“Elmi-tenxniki potensial: əsas inkişaf meylləri, və perspektivləri adlı monoqrafiya, Bakı- 2005.

2. “Sosial sferanın iqtisadiyyatı”adlı dərs vəsaiti, Bakı-2009.

3.Yerinə yetirdiyi tədqiqatların nəticələri İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda, Dövlət Statistika Komitəsində istifadə olunmuşdur.  

Elmi əsərlərinin adları

Neft gəlirlərinin insan kapitalının formalaşmasına yönəldilməsi istiqamətləri. Milli İqtisadiyyatın Problemləri Məqallər toplusu II Buraxılış “Elm” 2005

Qloballaşma şəraitində elmin inkişafını şərtləndirən amillər. Xəbərlər 2006 №3-4

Əhalinin insan kapitalına investisiya xərclərinə dair. Azərbaycan MEA xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. 2007, №3

Innovasiya fəallığının gücləndirilməsinin intellektual potensialin formalaşmasına təsirinin nəzəri-metodoloji məsələləri. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu elmi əsərlər toplusu. 3-2008

Azərbaycan sənayesində texnoloji innovasiya xərcləri və onun inkişafına mane olan amillər. Xəbərlər 3, 2008 səh 19-24

Biliyə investisiya qoyuluşu - innovasiyali inkişafin mühüm şərti kimi. “Innovasiyali inkişafin sosial-iqtisadi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2010

Экономика знаний как формирующаяся экономическая система. Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 2 (9) (2012) 

Тенденции формирования экономики знаний в Aзербайджане. Економіст: Економіка, фінансові ринки, грошово-кредитна політика, економічні цикли, банківська система, інвестиційна.- Київ: 2013г. N 5 .

Peculiarities of economic development on the basis of innovation and innovation potential. Technology Transfer and Innovations, 2nd Annual Conference & Networking │ October 29-30, 2013 - 134 - ©; 2013 Prague Development Center www.questreach.com; www.academicpublishingplatforms.com; PRADEC Conference Proceedings Volume 2 | Issue 2 | November 2013 |pp.134-140

Role of the Public Health Service in Formation of Human Capital in Azerbaijan. Middle-East Journal of Scientific Research 21 (8), pp. 1213-1218 (impakt factor)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

Kordinasiya Şurasının üzvü

Statistika Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti 2 il  
Digər fəaliyyəti  Ictimai və yaradıcılıq 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Elmi işlər üzrə direktor müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 5102073 
Mobil tel. (+994 50) 5090110 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5394358  
Elektron poçtu

allahyarmurad@gmail.com