Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mustafayev Asif Mirlazım oğlu

 

Veb-sayt

 

    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan rayonu 
Təvəllüdü 30.05.1978
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı


5307.01

İqtisadi nəzəriyyə

Müasir mərhələdə yeni mülkiyyət münasibətlərinin meydana gəlməsi, formalaşması və inkişafı
 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

2
Əsas elmi nailiyyətləri Aparılan araşdırmalar üzrə respublikanın iqtisadi strukturlarına təklif və tövsiyələr təqdim edilmişdir. Son dövrlərdə iqtisadiyyatda aktual olan dövlət sektorunun inkişafı ilə əlaqəli araşdırmalar aparılmış və sistemləşdirilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanda dövlət sektorunun formalaşması və inkişafı. AMEA. Xəbərlər. İqtisadiyyat. Humanitar və ictimai elmlər seriyası. Elm-2007, №2

2. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının əsas istiqamətləri. Kollektiv monoqrafiya.AMEA İqtisadiyyat İnstitutu. Bakı-Elm-2008

3. Dövlət sektorunun modernləşməsi problemləri: nəzəri aspektlər və meyllər. Monoqrafiya. Bakı-Avropa-2012. 203 səh.

4. Rəqabətqabiliyyətli milli iqtisadiyyatın formalaşması üzrə dövlət sektorunun fəaliyyət səviyyələri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu. Elmi əsərlər. I buraxılış. Bakı-2014

5. Milli iqtisadiyyatda qiymət amili baxımından dövlət sektorunun öyrənilməsi. “Audit” jurnal. Bakı-2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372278 
Mobil tel. (+994 50) 2912752
Ev tel. (+994 12) 3741935 
Faks  
Elektron poçtu

asif5252@rambler.ru