Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İbrahimov Şahraz Müzəffər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, İcevan r-nu, Vurğun (Haqqıxlı) kəndi 
Təvəllüdü 29.05.1952
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Politexnik institutu, MK yanında M-L Universiteti 
Elmi dərəcəsi

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


5312(08.005)

Sahə iqtisadiyyatı 

Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinin planlaşdırılması və onun istehsalın səmərəliliyinə təsiri
 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

75

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində yüngül sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi problemləri

2. Xalq  istehlakı  malları  istehsalının əsas İnkişaf  istiqamətləri

3. İstehlak malları istehsalının dinamikasının təhlil və inkişaf istiqamətləri

4. Yüngül sənaye mallarınn keyfiyyətinin yüksəldilməsinin texniki – iqtisadi tədqiqi

5. Xalq istehlakı malları istehsalının inkişaf dinamikasının  təhlili və inkişaf  istiqamətləri

6. Metoдики  оценка  рыночной стоимости и привлечение инвестиционных ресурсов

7. “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi” fənninin ümumi proqramı

8. “Sığorta işinin nəzəri və təcrübi problemləri” fənninin ümumi proqramı

9. “Təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili” fənninin ümumi proqramı

10. “Mühasibat uçotu və audit” fənninin ümumi iş proqramı

11. “İqtisadi təlili” fənni üzrə metodik göstəriş

12. Методики оценки рыночной стоимости и привлечение инвестиционных ресурсов

13. İstehlak malları istehsalının əsas inkişaf istiqamətləri

14. Анализ методов оценки бизнеса при привлечении инвестиций

15. Yüngül sənaye müəssisələrində yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi istiqamətləri

16. Yüngül sənaye müəssisələrində əsas vəsaitlərin saxlanması və təzələnməsi

17. Azərbaycan sığorta bazarının formalaşması istiqamətləri

18. Sığorta iqtisadi inkişaf təzahürüdür

19. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyayan qarşı mübarizədə  səxsiyyətin rolu.

20. “Mühasibat uçotu və audit” fənninin ümumi proqramı

21. “İdarəetmə uçotu” fənninin ümumi proqramı

22. Yüngül sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsinin əsas istiqamətləri

23. Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi, resursların səmərəli istifadə edilməsinin mühüm amili kimi

24. Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafında innovasiyanın rolu

25. “Maliyyə hesabatı” fənninə  metodik- göstəriş

26. Azərbaycanda yüngül sənayenin inkişafında innovasiyanın rolu -  “İqtisadi artımın  intensiv inkişafı problemləri”

27. Rəqabətliliyin qiymət amilləri

28. Sənaye sahələrində məhsulun rəqabətliliyinin artırılması problemləri.

29. Rəqabətlilik iqtisadi inkişafın göstəricisi kimi.

30. İstehlak bazarında  rəqabətliliyin qiymət amilinin  iqtisadi inkişafda rolu

31. Respulikamızın dünya iqtisadiyyatının rəqbətlilik sistmində mövqeyi və onu müəyyən edən amillər

32. Azərbaycanda İçməli su probleminin həlli istiqamətləri.

33. Aqrar sahənin inkişafında  sahibkarlığın rolu.

34. Qeyri-neft sektorunun üstün inkişafının  iqtisadiyyatın rəqabətliliyinin  yüksəldilməsində   rolu.

35. “Mühasibat uçotunun Beynəlxalq Standartlara uyğunlaşdırılmasının əsas prinsipləri”

36. “İdarəetmə uçotu”fənninə ümumi tədris proqramı

37. “Mühasibat ( maliyyə) uçotu” fənninə tədris proqramı  proqram

38. “Maliyyə (iqtisadi) təhlili”   fənninə tədris  proqramı

39. “Sığorta  işinin  təhlili” fənninə tədris proqramı

40. “Müasir mərhələdə əsas vəsaitlərlə  əməliyyatların (alqı-satqı, icarə, lizinq) yerinə yetirilməsinin uçotu”

41. “Maliyyə hesabatı” fənninə ümumi tədris proqramı

42. “Milli Mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində  uzun müddətli  investisiya uçotunun təşkili" 

43. Rəqabətliliyin qiymət amilinin  iqtisadi mahiyyəti və onun əmtəə bazarına  təsiri

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

22 il, müəllim dosent, kafedra müdiri

Digər fəaliyyəti  İstehsalatda 25 il, sex rəisi, istehsalat rəisi, baş mühəndis, direktor vəzifələrində çalışmışam 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 7738679 
Ev tel. (+994 26) 423043 
Faks  
Elektron poçtu

ibrahimovshahraz@gmail.com