Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abasova Samirə Hüseyn qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 25.12.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Donetsk Dövlət Universiteti, 

Nottingem Trent Universiteti 

Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı5312.01 (08.00.05)

Sahə iqtisadiyyatı 

Azərbaycan sənayesində innovasiya proseslərinin idarəedilmə təşkilinin təkmilləşdirilməsi (maşınqayırma sənayesi timsalında) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

172


31


14

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

3
Əsas elmi nailiyyətləri

İnnovasiya proseslərinin idarə edilməsi, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin dövlət tənzimlənməsi, sosial idarəetmə

Elmi əsərlərinin adları

1.Texnologiyaların idarə edilməsi. Bakı, Azərnəşr 2007 288 s. (monoqrafiya)

2.Azərbaycanın sənaye sahəsində innovasiya proseslərinin dövlət tərəfində tənzimlənməsi. Münhen, LAP Lamber Akademik Pablişing (Lamber Elmi nəşriyyatı) 2015, 177 s. (Almaniya Federativ Respublikası, rus dilində monoqrafiya)

3.İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə beynəlxalq iqtisadi əalaqələr sahəsi üzrə innovasiya proseslərinin dövlət tənzimləmə mexanizmləri (Azərbaycanın digər ölkələr ilə beynəlxalq iqtisadi əlaqələri timsalında)

Novosibirsk, Elmi Əməkdaşlığın İnkişafı Mərkəzinin nəş., 2015, 233 s. (monoqrafiya) (Rusiya Fedrasiyası, rus dilində)

4.”Davranış elmləri üzrə” mühazirələr toplusu Bakı, Azərnəşr 2007. 170 s. (monoqrafiya)

5.Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər. Bakı Avropa nəşriyyatı 2015. 332 s. (kollektiv monoqrafiya – 7 fəsil)

6. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sahəsində innovasiya proseslərinin metodoloji bazasının müəyyənləşdirilməsinə dair “Elmi araşdırmaların müasir konsepsiyaları”. Avroaziya Alimlər İttifaqının Elmi Əsərlər Toplusu.

1-ci hissə. “İqtisadi Elmlər” seriyası, №6, 2015.Global Impact Factor, RINS, Kiberleninka/. Rusiya Federasiyası, rus dilində.

7.Xarici bazarlara çıxış məqsədilə AZərbaycanda innovasiya yönümlü dəyişikliklərin tətbiqi üçün marketinq strategilarının seçilməsi. Rusiya Federasiyasının AAK-da olan “Elmi xülasə” jurnalı №9, 2014, с. 36-40. Rusiya Federasiyası, rus dilində

8. İnformasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanını ixrac potensialının artımına  yönəlmiş innovasiyaları tətbiqi üzrə dövlət dəstəyinin formalaşması. Beynəlxalq konfrans materialları. Kiyev, “Əqli mülkiyyət” institute 2014, s.3-10 (Ukrayna, İngilis dilində)

9. Müasir mərhələdə əqli və sənaye məhsulu mülkiyyətlərinin qorunması problemləri. “MDB - 2011” layihəsi altında “İnformaciya cəmiyyəti: MDB ölkələrində elmi və texniki informasiyalarının dövlətlərarası mübadiləsinin vəziyyəti və meylləri”, Beynəlxalq konfrans, Moskva VİNİTİ, 2011, Rusiya Federasiyası

10. Azərbaycan sənayesində innovasiyaların idarəedilməsi üzrə bazara yönəlmiş strategiyalardan istifadə etmə imkanları. 3-cü Beynəılxalq iqtisadi Forum – məruzələr bazası No78, Qazaxstan, rus dilində, 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

2008-2014 - AMEA Rəyasət Heyəti nəznində İlmi İnnovasiyal Mərkəzi – ekspert, Elmi Şuranın üzvü

2010-2016 - Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi nəznində İqtisadi İslahatlar ETİ – Elmi Şuranın üzvü,

2013-2014 - AMEA İqtisadiyyat İnstitutu dissertasiyaları müdafiəsinə hazırlıq üzrə Elmi Seminarın üzvü

2014-2016 - GGDC – G –Qlobal İnkişaf cəmiyyəti, İnnovasiyalar və dövlət tənzimlənməsi üzrə ekspert və Şura üzvü

http://gglobal.info/ru/ggdc/team/gunnar-prouse

2001-2016 - Avroaziya Universitetlər Assosiasiyası. Üzv.

Pedaqoji fəaliyyəti

1989-1991 - M.Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu (Neft Akademiyası). müəllim

1989-1990 - Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti nəzdində Azərbaycan Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutu. Müəllim

1994-2001 -  SPAA –School of Public Administration at Azerbaijan – baş müəllim

2001-2002 - Bakı Biznes Universiteti. Baş müəllim

2001-2002 - Qərb Universiteti. Baş müəllim

2002-2009 - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Baş müəllim, dossent

2009-2010  - “Azərbaycan” Özəl Universiteti. Baş müəllim

Digər fəaliyyəti 

1992-2001 - İntertreyniq Assosiasiyası. Hüquqşünas, baş mühasib, treyninqlərin təşkilatçısı.

1994-2001 - SPAA –School of Public Administration at Azerbaijan. Elmi işlər üzrə menecer, maliyyə meneceri

Təltif və mükafatları

2016-cı ildə Qazaxstan İqtisadiyyat İnstitutundan Təşəkkürnamə. Astana şəhəri

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393112 əlavə 114
Mobil tel. (+994 50) 3792688
Ev tel. (+994 12) 4922888 
Faks  
Elektron poçtu abasovasamira@rambler.ru