Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Seyidova Sevda Məmməd qızı

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 23.02.1962
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


5308.01

Ümumi iqtisadiyyat

Azərbaycan iqtisadiyyatının dövlət sektorunda əhalinin məşğulluğunun formalaşması və inkişafı
 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

25

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

- dövlət sektorunda məşğulluğun sahə və cinsi strukturu kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir

- özəl sektorda gedən inkişafın dövlət sektorunda məşğulluğa təsirinin xüsusiyyətləri öyrənilmişdir

- Dövlət sektorunda məşğulluqda baş verən dəyişikliklər və ölkədə işsizliyin artması  qiymətləndirilmişdir

- Dövlət sektorunda məşğulluğun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri müəyyən edilmişdir 

Elmi əsərlərinin adları

1. Müasir inkişaf mərhələsində Azərbaycan iqtisadiyyatının dövlət sektorunda məşğulluq problemi. «İqtisadiyyat və menecment». Gürcüstan Respublikası. 2008 (369-371)

2. Azərbaycanın dövlət sektorunda məşğulluğun inkişafının əsas istiqamətləri. «İqtisadiyyat və idarəetmə» Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Tiflis Dövlət Universiteti. Gürcüstan Respublikası. 2008. (254-259)

3. Azərbaycanın iqtisadiyyatının dövlət sektorunda əhalinin məşğulluğunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi. İqtisadiyyat, sosiologiya və hüquq. Elmi məqalələr toplusu. Москва, 2011 г.

4. İnsan potensialının formalaşması və istifadəsində təhsil amilinin təhlili və qiymətləndirilməsi. AMEA Xəbərləri. Humanitar və İctimai Elmlər Seriyası (İqtisadiyyat), №1.  2013. (136-141)....və sair

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2001-2013-cü illərdə Qərb Universitetində və N.Tusi ad. ADPU-də dərs demişəm 
Digər fəaliyyəti  AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Seminarının katibi vəzifəsini icra edirəm 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5372265 
Mobil tel. (+994 50) 4091052 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5394358 
Elektron poçtu

institut.iq@box.az