Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İqtisadiyyat İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu

 

Veb-sayt

 

  
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 14.12.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5312.01

Sahə iqtisadiyyatı

Bazar münasibətləri şəraitində sosial infrastruktur sahələrinin inkişafı və ərazi üzrə təşkilinin təkmilləşdirilməsi 
 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

98


7


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikasında auditin inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və onun nəzəri-metodoloji əsaslarının hazırlanması

Azərbaycanın perspektiv inkişaf konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsaslarının hazırlanması 

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin formalaşması və inkişaf perespektivləri (monoqrafiya,2006)

2. Müasir şəraitdə iqtisadi idarəetmə sisteminin təşəkkülü və inkişafı (monoqrafiya, 2010)

3. Rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın formalaşmasına auditin təsiri (kitabça, 2011)

4. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” inkişaf konspsiyasının nəzəri-metodoloji əsasları. (Kitab-həmmüəlif-2012)

5. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının tədbiqi: Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sənayesinin İnkişaf Proqramı”. Bakı 2014. Monoqrafiya.

6. “Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri”. Bakı 2016. Monoqrafiya.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1. Daxili Auditorlar İnstitutunun üzvü

2. 1999-2002-ci illər Mühasiblərin və Auditorların Beynəlxalq Regional “Avrasiya” Federasiyasının təhsil və sertifikatlaşdırma komitəsinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

8 il (2002-2010),  Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Mühasibat uçotu və audit kafedrası, baş müəllim

Digər fəaliyyəti 

2004-cü il Maliyyə Nazirliyiində fəaliyyət göstərən “Mühasibat uçotu və audit sahəsində islahatların həyata keçirilməsi üzrə işçi qrup” - ekspert

1. EKOCAY-ın və Pakistan İslam Respublikasının Baş auditor ofisinin birgə təşkil etdiyi “Maliyyə menecmenti və audit” kursu. 1997-ci il dekabr-1998-ci il yanvar, İslamabad.
2. Avropa Birliyinin TACİS proqramı üzrə təşkil olunan “Auditin prinsipləri və texnikası” kursu. 1997-ci il iyun-avqust, Bakı.
3. Avropa Birliyinin TACİS proqramı üzrə təşkil olunan “Auditin texnikası və müflisləşmənin vəziyyəti” kursu. 1998-ci il avqust-noyabr, Bakı-Berlin.
4. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə ABŞ-ın USAİD təşkilatının birgə təşkil etdiyi “Səmərəli dövlət investisiya siyasəti, layihələrin kompleks təhlili və icrasının qiymətləndirilməsi” kursu. 2006-cı il fevral, Türkiyə 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393021 
Mobil tel. (+994 50) 3406520 
Ev tel. (+994 12) 4326071
Faks  
Elektron poçtu mammadov60@mail.ru