Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qasımova Həcər İmamqulu qızı

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, İcevan r., Polad kəndi   
Təvəllüdü 15.05.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, filoloq 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə  fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

09.00.11

Sosial fəlsəfə       

Şəxsiyyətin mənəvi tərəqqisində bədii mədəniyyətin rolu  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

101

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1. Qafqaz sindromu: bölgədə qlobal mənafelər və ATƏT. «Vətən səsi», 18, 25 mart və 7 aprel 2000, 16 səh.

2. Tarix və siyasət alim dili ilə. «Vətən səsi», 3 mart 2000, 6 səh.

3. Azərbaycan və Avropa Şurası. «Azərbaycan XXI əsr», 9-15 may 2000, 6 səh.

4. XXI əsrin astanasında ATƏT-in fəaliyyəti. «Vətən səsi», 30 iyun 2000, 5 səh.

5. Qafqaz XXI əsrin astanasında. Sosial- siyasi problemlər toplusu, IV buraxılış, Bakı. 2000, 3 səh.

6. Qafqaz regionunda qlobal milli mənafelər və ATƏT. Sosial bilgilər toplusu, Bakı. 2000, №3, 10 səh.

7. Kosovo insidenti və NATO. Sosial- siyasi problemlər toplusu, V buraxılış, Bakı. 2000, 2 səh.

8. Azərbaycan Ümumavropa Təhlükəsizlik sistemi və ATƏT. «Elturan»,Bakı. 2000/ 2001, 8 səh.

9. ATƏT və milli ərazi konfliktləri. Sosial- siyasi problemlər toplusu, Bakı.2001, 3 səh.

10. Gürcü-abxaz qarşıdurmasının etno-tarixi kökləri. Sosial-siyasi problemlər toplusu, Bakı.2001, 2 səh.

11. Abxaziyada etno-siyasi vəziyyət. Sosial- siyasi problemlər toplusu, Bakı .2001, 2 səh.

12. Qarabağ Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz hissəsidir: ATƏT-in siyasi ərazi iddialarına münasibəti. «Elturan»,Bakı. 2001, 6 səh.

13. Rusiyanın siyasətinldə millətçilik məsələsi. Tehranda keçirilmiş konfransın materialı «Ədalət» qəzetində 24 fevral 2001-ci il tarixdə dərc edilmişdir, 6 səh.

14. BMT, ATƏT və Qarabağ konflikti və ya Qarabağ konflikti beynəlxalq təhlükəsilik ölçülərində. «Vətən səsi», 12 iyul 2002, 8 səh

15. Çarizmin Qafqazda geosiyasi tarixindən: Qarabağ problemi. «Vətən səsi» 3 may 2002, 6 səh.

16. Ə.M.Topçubaşovun «Memorandumu»… AXC-nin mühüm xarici siyasət sənədi kimi. «Azərbaycan XXI əsr» 19-25 iyun 2002, 12 səh.

17. Azərbaycan diasporasının tədqiqi. «Vətən səsi» 3 avqust 2002, 5 səh.

18. ATƏT və Rusiya. Sosial-siyasi problemlər toplusu VIII buraxılış. Bakı. 2003, 2 səh.

19. ATƏT və Ki-Uest danışıqları. Sosial-siyasi problemlər toplusu VIII buraxılış. Bakı. 2003, 3 səh.

20. Amerika Azərbaycan münasibətləri getdikcə genişlənir və ABŞ Azərbaycanın sülh siyasətini dəstəkləyir. Gender: mədəniyyət.Bakı. 2003, 5 səh.

21. Rusiyanın prezidenti V.V.Putinin Azərbaycana səfəri bizə nə verdi? «Ekologiya, fəlsəfə, mədəniiyət» məcmuəsinin 34-cü buraxılışı. Bakı. 2003, 2 səh.

22. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu səbəbləri. AXC-nin 85 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı. 2003, 6 səh.

23. Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyaya məruz qalmasının səbəbləri. «Vətən səsi», 23 mart 2003, 5 səh.

24. «24 aprel» riyaukar uydurmadır. «Vətən səsi», 24 aprel 2003, 6 səh.

25. Yüksələn bayraq enmədi. «Vətən səsi», 30 may 2003, 4 səh.

26. ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti bizi qane etmir. Sosial-siyasi problemlər toplusu, X buraxılış,Bakı. 2004, 6 səh.

27. Azərbaycan ATƏT münasibətləri yeni mərhələdə. Sosial-siyasi problemlər toplusu, X buraxılış ,Bakı.2004, 6 səh.

28. «Kitabi-Dədə Qorqud»da qadına münasibət. Azərbaycan bədii və ictimai fəlsəfi fikrində qadın məsələsi. Bakı. 2004, 4 səh.

29. Molla Pənah Vaqifin yaradıcılığında qadın. Azərbaycan bədii və ictimai fəlsəfi fikrində qadın məsələsi. Bakı . 2004, 4 səh.

30. «Qarabağ konflikti geosiyasi problem kimi: ilkin mərhələ». Qarabağ dünən, bu gün və sabah. III Ümumrespublika və elmi konfransın materialları. Bakı .2004, 4 səh.

31. Əli Nəzminin əsərlərində qadına münasibət. Sosial-siyasi problemlər toplusu, X buraxılış, Bakı. 2004, 6 səh

32. Azərbaycanda islam və qadın. “Renessans” jurnalı, N1. Bakı. 2005.səh.35-38.

33. Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə, yoxsa münaqişə? -Sosial-siyasi problemlər toplusu,XIII buraxılış, “Qismət”. Bakı. 2005.s.97-105.

34. Qarabağ konflikti beynəlxalq problem kumk.- Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı 2005.səh 90-93.

35. Azərbaycan qadını və islam. Fəlsəfə və gender.Bakı 2005. səh 28-32.

36. Müasir dövrdə qadın nproblemləri. Gender: Demokratiya, sülh mədəniyyəti,təhsil. (II Respublika elmi-praktiki konfransın material-ları). Bakı. 2005.səh.85-88.

37. Bədii-fəlsəfi fikir tarixində mədəniyyət problemi. YUNESKO-nun təsis etdiyi “Ümumdünya fəlsəfə günü”nə həsr edilmiş Respublika elmi konfransın materialları. Bakı. 2006. səh.76-79.

38. Müasir dövrdə siyasi münaqişələr və sülh fəlsəfəsi. AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun 60 illiyi və YUNESKO-nun “Ümumdünya və fəlsəfə günü”nə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı. 2005.səh.153-159.

39. Qafqaz konfliktlərinin geosiyasi mənzərəsi. Elmi əsərlər N 1(3).Bakı. 2006.səh.97-106.

40. Siyasi system və vətəndaş cəmiyyəti. Fəlsəfə (elmi-nəzəri jurnal) N 3-4(5). Bakı.2006.səh.77-83.

41. Y.V.Çəmənzəminlinin əsərlərində qadın məsələsi. Azərbaycanda qadın məsələsi. (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin 15 illiyinə həsr olunur). Bakı. 2006.125

42. Qarabağ münaqişəsi hazırkı mərhələdə. (V elmi-əməli konfransın materialları) .Qarabağ dünən, bu gün və sabah. Bakı. 2006. səh.75-78.

43. Azərbaycan-ATƏT münasibətlərinin dinamikası. Ümummilli lider Heydər Əliyev və dövlətçiliyimizin inkişafı məsələləri. Bakı 2006. səh.103-114.

44. Heydər Əliyev ideyalarının bəhrəsi. Sosial-siyasi problemlər toplusu.(Elmi-nəzəri jurnal).N 4(17), Bakı.2007.səh.11-15.

45. Azərbaycan və Avropa: inteqrasiya yolları. Sosial-siyasi problemlər toplusu . 1-2, N(14-15). Bakı. 2007.səh.296-306.

46. Müharibə və social-iqtisadi inkişaf problemləri. Sosial-siyasi problemlər toplusu N3 (16).Bakı. 2007.səh.101-108.

47. Heydər Əliyev ideyalarının bəhrəsi. Sosial-siyasi problemlər toplusu (elmi-nəzəri jurnal) N 4(17). Bakı 2007.səh. 11-15.

48. Ermənistan-Azərbaycan mübaqişəsi və beynəlxalq amil. “Dirçəliş- XXI əsr” N 114-115. Bakı. 2007.səh.78-84.

49. Şuşanın məğlubiyyətindən on beş il keçir. Şah İsmayıl Xətai. (VI Ümumrespublika elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı. 2007. səh.10-13.

50. Erməni təcavüzü siyasi amil kimi.Qarabağ dünən, bu gün və sabah.(konfrans materialı). Bakı. 2007. 6 səh.

51. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ziyalı qadınları və mətbuat prob- lemləri.( V Ümumrespublika elmi-praktiki konfransın materialları). Ş.İ.Xətai.Bakı.2007.səh.148-156.

52. ABŞ və Ermənistan münasibətlərinin siyasi təhlili.Ş..İ.Xətai.(VI Ümum-respublika elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı.2007. səh.17-20.

53. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli perspektivləri. Elmi əsərlər.N4 (10), 2007. səh.119-125.

54. Heydər Əliyevin daxili və xarici siyasətinin bəzi məsələlərinə dair.

55. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr edilmiş ümymrespublika elmi-praktik konfransının materialları.Bakı.2008.səh.127-136.


56. Erməni qəddarlığı haqqında həqiqətlər. Sosial-siyasi problemlər. (Elmi-nəzəri jurnal). Bakı.2008. N1(18) səh.13-18.

57. Qarabağ problemi: həqiqətlər və yalanlar.Ermənistanın nöqteyi-nəzəri. Ş.İ.Xətai. (VIII Elmi-praktiki konfransın materialları).Bakı.2008. səh.112-119.

58. Ermənilərin soyqirimi siyasəti: keçmişdə və indi. Ş.İ.Xətai.(IX Elmi-praktiki konfransın materialları).Bakı.2008. səh.50-54.

59. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii mədəniyyətin rolu . Fəlsəfənin yeni istiqamətləri.(Yeni dünyagörüşü,yeni metodologiyanın formalaşması yolunda). Gender kitabxanası XIV buraxılış. Bakı. 2008.səh.42-61.

60. XX əsrin ən dəhşətli faciəsi: “Xocalı soyqırımı”. Sosial-siyası problemlər (Elmi-nəzəri jurnal). N1 (21), səh.83-92.Bakı.2008.

61. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımı. Ş.İ.Xətai. (X Elmi-praktiki konfransın materialları). Bakı.2009.səh. 109-112.

62. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (tarixi yaddaşlarda) --Sosiaı-siyasi problemlər. Elmi-nəzəri jurnal.N 1.(22). Bakı.2009.səh. 54-62.

63. Qadınların sülh uğrunda mübarizəsi.—Gender, demokratiya, sülh mədəniyyəti. (XV buraxılış). Bakı.Səda.2009.səh.70-75.

64.Heydər Əliyev Azərbaycançılıq ideyasının yaradıcısıdır. –Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsi və milli ideologiyasının formalaşması məsələləri. Bakı.2010.səh. 266-274.

65. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri Xocalı soyqırımı.—Qarabağ dünən, bu gün və sabah. (IX buraxılış). Bakı.2010. səh. 100-106.

66. XX əsr Azərbaycan ailəsində qadın və əxlaq məsələsi.–Fəlsəfə (beynəlxalq elmi-nəzəri) jurnal. N 1.(14). Bakı. 2010. səh.245-252.

67. Almas İldırım poeziyasında qadın azadlığı məsələsi. –Gender kitabxanası. XVI buraxılış. Bakı. 2010. səh. 40-54.

68. Səməd Vurğun: “Aygün”poemasnda ailə problemləri.- Gender Kitabxanası. 17-ci buraxılış. Bakı. 2010. səh.76-92. 2011.

69. Azərbaycanın iqtisadiyyatı artdıqca Ermənistanın iqtisadiyyatı daha da zəifləyir. – Ş.İ.Xətai. (XI Elmi-praktiki konfransın materialları ). Bakı. 2011. səh. 86-93.

70. Soçi görüşünün nəticələrinə dair. – “Qarabağ dünən, bu gün və sabah”. (X buraxılış.) .Bakı. 2011. səh. 89-93.

71. Anarın yaradıcılığında milli mədəniyyət və qadın problemləri. //Azərbaycanda qadın məsələsi (60-90-cı illər)B. 2011, s. 48-60

72. Azərbaycan iqtisadiyyatı artdıqca Ermənistan iqtisadiyyatı daha da zəifləyir / Ş.İ. Xətai, - XI elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, Təknur, 2011, s. 112-120

73. Soçi görüşü bizə nə verdi // Qarabağ: dünən, bu gün və sabah, Bakı, «Namiq Həbibov» mətbəəsi, 2011, s. 32-73

74. Yeni Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev//Ulu öndər Heydər Əliyevin irsi və politologiyanın aktual problemləri. AMEA Fəlsəfə, Hüquq və Sosiologiya İnstitutu, Heydər Əliyev məktəbi . Bakı, Təknur, 2012, s. 219-226

75. Qadın həyatı mürəkkəb proses kimi. //Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərin inkişafı, //Eyniadlı konfrans materialları, B. 2012, 0,5 ç.v.

76. Müasir dövrdə Azərbaycanda ailə problemləri, // Azərbaycanda qadın məsələsi // XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər, B., Təknur, 2012, s. 117-129;

77.Azərbaycanda müasir ailə institutunun transformasiyası, // Müstəqil Azərbaycan 20 il: dövlət ailə, qadın və uşaq siyasəti, B., Nurlar, 2012, s. 222-229;

78. Azərbaycanda din və dövlət münasibətləri //Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik, B. Təknur, 2013, s. 89-95;

79. Ailədə əməyin təşkili və gender-rol yanaşması// Müasir fəlsəfənin aktual problemləri, B. 2013, Təknur, s. 159-189;

80. Müasir Azərbaycan ailəsinə təsir edən amillər // Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf mövzusunda II respublika konfransının materialları, B. Avropa, 2013, s. 10-17;

81. Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda. B., Avropa, 2013, 332 s; həmmüəllif

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4393484 
Mobil tel. (+994 50) 5950370 
Ev tel. (+994 12) 3790270 
Faks  
Elektron poçtu hecer.abdalli@mail.ru