Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abdinova Güllü Cavad qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.   
Təvəllüdü 02.10.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.01

Fiziki eksperimentin cihazları və metodları

Nadir torpaq elementləri ilə aşqarlanmış Bi2Те2,7Се0,3, Bi0,5Сб1,5Те3, Би85Сб15 yasasında ekstruziya materialları və termoelementlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

51

33


12
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bismut tellurid, qurğuşun tellurid və bismut-sürmə bərk məhlulları əsasında yüksək effektivlikli və istehsalatda geniş tətbiq oluna bilən termo- və maqnitotermoelektrik ekstruziya materialları işlənmiş, onlarda elektron və fonon daşınma hadisələrinin mexanizmi müəyyənləşdirilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Теплопроводность экструдированных образцов Bi5Sb15 с примесями Gd и Pb. Неорганические материалы. т.44, № 2, с.137-139, 2008.

2. Электрические свойства монокристаллов Pb1-xMnxTe с избытком теллура. ФТП, № 3, с. 289-292, 013

3. Влияние отжига на электрические свойства монокристаллов Pb1-xMnxTe с избытком теллура. ФТП, т.48, вып.2, 2014.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4325234 
Mobil tel. (+994 51) 3100072  
Ev tel. (+994 12) 4328837 
Faks  
Elektron poçtu abdinovagullu@ rambler.ru