Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abdulzadə Nigar Nağı qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 13.10.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2220.01

Fizika, Yarımkeçiricilər fizikası 

Gümüş sulfid monokristalının energetik zona strukturu, optik və elektrik xassələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

90


12

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq monokristallik Ag2S alınmış. Onun elektrik, optik və kinetik xassələri öyrəniılmiş, xarakteristik fiziki parametrləri təyin edilmişdir. Energetik zona strukturu hesablanmışdır. Ag2S, Cu2S, CuİnSe2, CuGaİnSe2 materiallarının nazik təbəqələri alınmış, onlar əsasında yaradılmış heterokeçidlərin fiziki xassələri tədqiq edilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. A.A.Bayramov, N.N.Mursakulov, Sh.M.Hasannli, N.A.Safarov, B.A.Mamedov, N.N.Abdulzade, U.F.Samedova, X.M.Mamedova, R.K.Guseynov Investigation of Si-SiO2/obligo-β-naphthol/metal heterostructures. Jour. “Scientific Israel - Technological Advantages” Vol.11, #1, pp. 9-14 (2009).

2. Ш.М.Гасанли, Н.Н.Мурсакулов, У.Ф.Самедова, Н.Н.Абдулзаде, Б.А.Мамедов, Р.К.Гусейнов. Особенности механизмов проводимости в гетероструктурах Si/олиго-β-нафтол/металл. Физика и техника полупроводников, 2010, том.44, вып.7, сс 905-909.

3. A.V.Mudryi, A.V.Korotki, V.F.Gremenok, E.P.Zaretskaya, V.B.Zalesski, N.N.Mursakulov, N.N.Abdulzade, Ch.E.Sabzaliyeva Growth and optical properties of Cu(InGa) Se2thin films on flexible metallic foils Azerbaijan journal of physics “Fizika”. Vol. XVI, N2, Series: En, June, 2010, pp 408-413

4. E.P.Zaretskaya, V.F.Gremenok, I.A.Ivanov, V.B.Zalesski, N.N.Mursakulov, N.N.Abdulzade, Ch.E.Sabzaliyeva Experimental study of Cu(In1-xGax)(S1-ySey)2 thin film for solar cell applications Azerbaijan journal of physics “Fizika”. Vol. XVI, N2, Series: En, June, 2010, pp 403-407.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan MEA nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.011 Dissertasiya Şurasının yanında  fiziki ekcperimentin cihazları və metodları, fiziki elektronika, yarımkeçiricilər fizikası ixtisasları üzrə birgə seminarın katibi 
Təltif və mükafatları 1. UETM-in və AMEA-nın müştərək 5525 saylı qrantı. Darzolaqlı A3B5 qrup yarımkeçiricilər əsasında orta İQ dalğa diapazonu üçün foitodiod və işıq diodlarının işlənməsi. 2006 (icraçı)

2. Azərbaycan və Belarus Milli Elmlər Akademiyalarının müştərək qrantı. Halkopirit yarımkeçiricilər əsasında nazik təbəqəli günəş elementlərinin alınma texnologiyasının işlənməsi. 2008(icraçı)

3. Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişafı fondunun qrantı. EİF-2011-1(3)-82/03/1-M-68.Nazik təbəqəli CİGSS materialları əsasında günəş elementlərinin alınma texnologiyasının işlənməsi. (icraçı)

4. UETM-in 5611 saylı qrantı. Halkopirit quruluşa malik Cu(InGa)(SeS)2 materialları əsasında nazik təbəqəli günəş elementlərinin alınması və tədqiqi. (icraçı).

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4394057 
Mobil tel. (+994 50) 5039239 
Ev tel. (+994 12) 5105319 
Faks  
Elektron poçtu nigarann@yandex.ru