Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Allahverdiyev Eynulla Əmirxan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu, Balyand kəndi 
Təvəllüdü 04.01.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.04

Fiziki elektronika

Pb1-xMnxTe (0 £ x £ 0,04) monokristallarının elektrofiziki və istilik xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18


8

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri PbTe - MnTe sistemi bərk məhlullarının termoelektrik xassələri və bu bərk məhlullarının  termoelektrik çeviricilərində tətbiq imkanları müəyyənləşdirilmışdir.

Maye kristal – nanozərrəcik kolloid sistemləri əsasında İQ süalanmanın selektiv modulyasiya edilməsi imkanları tədqiq edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları 1. Материалы на основе PbTe для р-ветвей термоэлектрических охладителей. Прикладная физика, №6, 2002.

2. Теплопроводность монокристаллов Pb1-xMnxTe. Неорган.материалы т.40, №4, 2004.

3. Ориентация молекул жидкого кристалла на подложках, подвергнутых бомбардировке ионами аргона. Журнал Прикладной спектроскопии. Т.75. № 6. c. 763-767, 2008.

4. Селективная модуляция инфракрасного излучения системой частицы Al2O3-жидкий кристалл. Журнал прикладной спектроскопии. т.78, №3. 2011.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4325234 
Mobil tel. (+994 55) 5203241 
Ev tel. (+994 12) 4526086 
Faks  
Elektron poçtu eynullaa@rambler.ru