Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Aləkbərov Akbər İsmayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tovuz ray., Alakol k.
Təvəllüdü 09.05.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Ge-Si bərk məhlullarında aşqarların qarşılıqlı əlaqə
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54


1510

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müxtəlif aşqarları ilə leqirə  olunmuş Ge-Si yarımkeçirici kristallar ənənəvi və modernləşdirilmiş Bricmen üsulları ilə göstərilmişdir və Hall ölçmələri aparmaqla onların elektrofiziki xassələri öyrəndilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Аждаров П.Г., Акперов М.А., Алекперов А.И., Захрабекова З.М. Математическое моделирование распределения компонентов в монокристаллах InSb-AlSb, выращенных методом зонной перекристаллизации. Xəbərlər, fizika-riyyəz. seriyası, 2016, c. XXXVI, № 2, c. 48-52

2. Kazimova V. K., Alekperov A. I., Zakhrabekova Z. M., Azhdarov G. Kh. Distribution of Al and In Impurities along Homogeneous Ge–Si Crystals Grown by the Czochralski Method Using Si Feeding Rod// Crystallography Reports, 2014, Vol. 59, No. 3, pp. 415–417

3. Акперов М.А., Алекперов А.И., Агамалиев З.А., Аждаров Г.Х. Влияние длины зоны расплава на распределение компонентов при зонной перекристаллизации твёрдых растворов InSb-GaSb// Fizika, 2009, c.XV, №3, s. 28-30

4. Акперов М.А., Алекперов А.И., Мир- Багиров В.В., Аждаров Г.Х. Условия роста однородных монокристаллов InSb-GaSb из расплава, подпитываемого вторым компонентом (GaSb) // Xəbərlər, fiz.-riy. seriyasi, 2008, с. ХХVIII, № 5

5. Зейналов З.М., Алекперов А.И., Аждаров Г.Х. Концентрационный профиль примеси бора в кристаллах Ge-Si переменного состава, выращенных методом Бриджмена// Xəbərlər, fiz.-riy. seriyasi, 2007, с. ХХVII, №2, s. 38-42

6. Зейналов З.М., Алекперов А.И., Аждаров Г.Х. Выращивание смешанных монокристаллов GeSi методом Бриджмена с использованием кремниевой затравки// Xəbərlər, fiz.-riy. seriyasi, 2006, c. XXVI, №2, s. 51-54

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1964-1966-cı illərdə - Bərdə rayonun Yeni Daşkənd orta məktəbində fizika müəllimi; 1992-1993 – Azərbaycan Texniki İnstitutunun Tovuz filialında baş müəllimi;  1993-2001 – Azrbaycan Yeyinti Sənaye İnstitutunun fizika-riyaziyyat kafedrasında baş müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4252613             
Ev tel. (+994 12) 4325789                    
Faks  
Elektron poçtu