Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ağamirzəyeva Güləbəstə Məhəmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu, Şahvəlli kəndi 
Təvəllüdü 11.02.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Nadir və keçid elementləri əsaslı bəzi mürəkkəb xalkogenidlərin quruluş xüsusiyyətləri, elektrofiziki və maqnit xassələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

4

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Алиев Ф.Ф., Гусейнов Г.Г., Пашаев Г.П., Агамирзоева Г.М., Магеррамов А.Б. «Электрические и термоэлектрические свойства Cu0.750Ni0.125FeTe2» // Неорганические материалы, 2008, т.44, №2, с.156-161.

2. Ağamirzəyeva G.M., Əsədov Y.Q., Quliyev A.S., Hüseynov Q.H. “Fe1.20In1.87Se4 monokristallarının quruluşu və maqnit xassələri” // AMEA, XƏBƏRLƏR, 2008, Cild 27, №2, s.103-108.

3. Гусейнов Г.Г., Рагимов С.С., Барбаран Дж.Хасани, Агамирзоева Г.М. «рентгенографическое исследование, магнитная восприимчивость и электрические свойства кристалла cu3fe0.5se2» // Кристаллография, 2010, т.55, № 4, с.719–721.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392135 
Mobil tel. (+994 51) 3344374 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

gulabasta@rambler.ru