Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ağayeva Rəna Qəzənfər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 12.07.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizika 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat  üzrə  fəlsəfə  doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Keyn dispersiya qanunlu yarımkeçiricilərdə qalvano- və  termomaqnit hadisələrinin kvant nəzəriyyəsi 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48


27


9
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Koherent  hallar  metodu  kvant mexanikası və bərk cisim fizikası məsələlərinin həllinə tətbiq edilib.

Statistik qüvvəni   hamiltoniana   daxil etmək üçün metod işlənib hazırlanmışdır (effektiv hamiltonian metodu). Bu metodun köməyi  ilə termomaqnit cərəyan hesablanıb. Effektiv hamiltonian metodu həm həcmli, həm də  aşağı ölçülü nümunələr üçün yararlıdır 

Elmi əsərlərinin adları 1. R .G. Agayeva. Non-adiabatic parametric excitation of oscillator-type systems.  J. Phys. A: Math. Gen. 1980, 13, p.1685-1699.

2. R.G.Agayeva. Fluctuation of thermomagneticcurrent. J. Phys. C: Solid State Phys., 1985, 18,p. 5841-5848.

3. R.G. Agayeva. Integrals of motion in supersym- metric quantum mechanics. Proc. of the Intern.Seminar «Group theoretical methods in physics», v.1, Netherlands, 1987, p.113-120

4. Р.Г.Агаева. О включении « статистической» силы в гамильтониан. ФТТ,  2014, т.56, вып.7, с.1275-1277

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393416 
Mobil tel. (+994 50) 3994090 
Ev tel. (+994 12) 5027953 
Faks

 

Elektron poçtu a.rana@physics.ab.az