Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cabarov Sakin Həmid oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xaçmaz rayonu, Dədəli kəndi 
Təvəllüdü 30.08.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər ve dielektriklər fizikası

Yüksək təzyiqlərdə PbTiO3, NaNbO3, BiMnO3 perovskit seqnetoelektriklərinin struktur faza keçidləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35


22


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Eyni zamanda temperaturun və təzyiqin təsiri ilə PbTiO3-ın strukturu öyrənilmiş, məlum olmuşdur ki, T≈ 720 K-də və P≈ 2.5 GPa-da kritik nöqtə baş verir və bu nöqtədə seqnetoelektrik-paraelektrik faza keçidinin xarakteri birinci növdən ikinci növə dəyişir. NaNbO3 birləşməsinin strukturu həm yüksək temperaturun, həm də yüksək təzyiqin təsiri ilə tədqiq edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, P≈ 1.6 GPa-da ortorombik simmetriyaya malik fazadan romboedral simmetriyalı fazaya keçid baş verir. Bu birləşmədə atomlararası məsafənin və bucaqların təzyiqdən asılı olaraq dəyişməsi öyrənilmişdir.

Yüksək temperaturlar oblastında BiMnO3 birləşməsinin monoklin və ortorombik fazalarinda strukturun dəyişmə mexanizmləri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yüksək təzyiqin təsiri ilə monoklin fazadan ortorombik fazaya keçid temperaturunun qiymətində dTc/dP=–39(1) K/GPa əmsalı ilə azalma baş verir.

Elmi əsərlərinin adları 1. D.P. Kozlenko, N.T. Dang, S.H. Jabarov, A.A. Belik, S.E. Kichanov, E.V. Lukin, C. Lathe, L.S. Dubrovinsky, V.Yu. Kazimirov, M.B. Smirnov, B.N. Savenko, A.I. Mammadov, E. Takayama-Muromachi, L.H. Khiem, Structural polymorphism in multiferroic BiMnO3 at high pressures and temperatures, Journal of Alloys and Compounds, 2014, V. 585, pp 741-747.

2. R.Z. Mehdiyeva, E.V. Lukin, S.E. Kichanov, D.P. Kozlenko, S.H. Jabarov, T.N. Dang, A.I. Mammadov, B.N. Savenko, Structural aspects of the antiferroelectric-paraelectric phase transition in double perovskite Pb2MgWO6 at high pressures and temperatures, Physics of the Solid State, 2014, V. 56, № 4, pp 765-770.

3. S.G. Jabarov, D.P. Kozlenko, S.E. Kichanov, A.I. Mamedov, R.Z. Mehdieva, E.V. Lukin, B.N. Savenko, C. Lathe, Pressure-induced change in the order of the phase transition in lead titanate: Structural aspects, Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2012, V.48, № 1, pp 69-73.

4. S.G. Jabarov, D.P. Kozlenko, S.E. Kichanov, A.V. Belushkin, A.I. Mammadov, B.N. Savenko, R.Z. Mekhtieva, C. Lathe, Structural studies of the P-T phase diagram of sodium niobate, Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2012, V. 6, № 3, pp 546-551.

5. S.G. Jabarov, D.P. Kozlenko, S.E. Kichanov, A.V. Belushkin, B.N. Savenko, R.Z. Mextieva, C. Lathe, High-pressure effect on the ferroelectric-paraelectric transition in PbTiO3, Physics of the Solid State, 2011, V. 53, № 11, pp 2300-2304.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. Fəxri Fərman. Bak Dövlət Universiteti. Bakı, Azərbaycan, 2007.

2. Diplom, I yer. AMEA-nın Fizika İnstitutunun gənc alimlərinin müsabiqəsi. AMEA-nın Fizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan, 2010.

3. Диплом, Современная нейтронография, Объединенный институт ядерных исследований и Министерство образования и науки Российской Федерации, Дубна, Россия, 2010.

4. Диплом, XII всероссийская выставка научно-технического творчества молодежи, Москва, Россия, 2012.

5. Диплом, II премия, Конкурс научных, методических и прикладных работ ЛНФ, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия, 2013.

6. Diploma, 37th session of the Programme Advisory Committee for Condensed Matter Physics, Dubna, Russia, 2013

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395169 
Mobil tel. (+994 50) 5581083 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sakincabarov@gmail.com