Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cabbarov Aydın İsmayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri   
Təvəllüdü 28.05.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Texniki Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklərin fizikası

Kiçik ölçülü maqnit yarımkeçiricilərin istilik və maqnit xassələri. FeSb2S4birləşməsinin aşağı temperaturlarda elektrik, maqnit və istilik xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

59


38

 

35 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri Fizika İnstitunda birinçi dəfə olaraq kiçik ölçülü maqnit yarımkeçicilərin elektrik, magnit və istilik xassələrinin tədqiqi

Elektronikanın yeni istiqaməti – spintronika üçün CuFeTe2 tipli materiyallarını tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları 1. F.Y.Əliyev, A.İ.Cabbarov, İ.Ğ.Kərimov, Q.Q.Məmədov.- FTT, 1983, 25, №9,s.2705-2709.FeSb2S4 anizotropik antiferromaqnetində faza keçidi.

2. N.Q.Hüseynov, A.İ.Cabbarov.- FMM, 1983, 56, №4, s.814-816. FeSb2S4 birləşməsində zəyif ftrromaqnetizm.

3. A.İ.Cabbarov. – Jur.Fiz.-Xim., 1985, 59, №1, s. 202-204. FeSb2S4 anizotropik antiferromaqnit yarımkeçiricinin aşağı temperaturlarda istilik tutumu.

4. A.İ.Cabbarov, S.K.Orucov, G.G.Hüsenov, N.F.Gəhramanov. –Kristallografiya, 2004, 49, №6, s. 1136-1139. CuFeTe2 monokristallarının ğöyərdilməsi, struktur və maqnit xassələri.

5. S.N.Mustafaeva, M.M.Əsədov, A.İ.Cabbarov.-FTT, 2014, 56, №6, s.1055-1059. Sabit və dəyişən cəryanlada (TlİnSe2)0.1(TlGaTe2)0.9 bərk məhlulun dielektrik xassəsi və elektrik yükünün keçiriciliyi

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika institutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4322749 
Mobil tel. (+994 50) 3597496 
Ev tel. (+994 12) 4406602 
Faks  
Elektron poçtu aydin.jabbarov@rambler.ru