Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Fərəcov Nazim Vahid oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 23.03.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.04

Fiziki elektronika

Pb1-xSnxSе, ПbSe1-xSx епитаксиал тябягяляри вя онларын ясасында фотощяссас изопериодик щетероструктурлар
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Molekulyar dəstədən kondensasiya metodu ilə müxtəlif altlıqları üzərində yüksək kristallik mükəmməlliyə malik Pb1-xSnxSe, PbSe1-xSx epitaksial təbəqələrinin böyümə xüsusiyyətlərini tədqiq etmiş, onların əsasında izoperiodik heterokeçidlərin yaradılmasına, yüksək fotoelektrik parametrlərə malik fotohəssas elementlərin və heterostrukturların hazırlanmasına nail olunmuşdur.   Pb1-xSnxSe, PbSe1-xSx epitaksial təbəqələrinin böyüməsinin əsas qanunauyğunluqları öyrənmiş, yüksək kristallik mükəmməlliyə və elektrofiziki parametrlərə malik p-Pb1-xSnxSe, n-PbSe1-xSx təbəqələrinin alınmasının optimal şəraiti müəyyən etmişdir
Elmi əsərlərinin adları 1. Нуриев И.Р., Фарзалиев.С., Фараджев Н.В., Садыгов Р.М. Фотоэлектрические и оптические свойства эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe(Ga) // Прикладная Физика. 2006, №4, с.106-108.

2. Нуриев И.Р., Фараджев Н.В., Назаров А.М., Гаджиев М.Б. Изопериодические фоточувствительные гетероструктуры Pb1-xSnxSе/PbSе1-хSх // Прикладная Физика, 2012, №1, с.98-100.

3. Нуриев И.Р., Фараджев Н.В., Назаров А.М. Структура и фоточувствительные гомопереходы эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxSe //Кристаллография, 2012, т.57, №2, c. 345-347.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2003-2008- Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4324704 
Mobil tel. (+994 50) 3462931 
Ev tel. (+994 12) 3713949 
Faks  
Elektron poçtu nazimfarajov@gmail.com