Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Həsənov Məhərrəm Ənnağı oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan res., Marneuli  
Təvəllüdü 07.10.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika–riyaziyyət elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


01.04.04

Fiziki elektronika  

“Maye-adsorbent” sistemində sorbsiya proseslərinə elektrik sahələrinin və boşalmalarının təsiri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

10

 

21

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Güclü elektrik sahələrinin və boşalmalarının təsirindən adsorbetlərin udma qabiliyyətinin dəyişməsinin fiziki mexanizminin tədqiqi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Технология очистки трансформаторных масел с использованием воздействий электрических разрядов

2. New designs for processes of sewage purification

3. Адсорбционные процессы в условиях воздействия электричес­ких разрядов

4. Физико-химичсекий метод очистки сточных вод кожевенного производства с применением электрических воздействий

5. Адсорбционная очистка подземных вод от железа и марганца с использованием воздействий электрических разрядов

6. Электроразрядная обработка цеолитов для очистки сточных вод

7. Электроразрядная обработка бентонитовой глины для очистки воды

8. Clearing of industrial sewage with use of electric discharges effect

9. Использование цеолита для адсорбционной очистки кожевенных производственных сточных вод при воздействии электрических разрядов

10. Использование бентонитовой глины для адсорбционной очистки сточных вод мясокомбинатов при воздействии электрических разрядов

11. Третичная очистка сточных вод при воздействии электрическим разрядом

12. Технология очистки трансформаторных масел с использованием воздействий электрических разрядов 

13. The use of the klinoptilolit at the water calcination under the influence of the electric charge

14. Интенсификация сорбционной очистки нефтепродуктов с применением воздействий электрических разрядов

15. Способ очистки многокомпонентных сточных вод Patent №20070015 2004 г.

16. Использование клиноптилолита при обесфторивании воды под воздействием электрического разряда.

17. Адсорбционная очистка сточных вод от ПАВ в условиях воздействия электрических разрядов.

18. Электроразрядная обработка бентонитовой глины для очистки сточных вод текстильных предприятий

19. Formation of the charged condition in zeolites

20. Адсорбция радиоактивных веществ электроактивированным природным адсорбентом. 

21. Su temizləyici kompleks, Patent№20080163, 2008

22. Электроразрядная обработка поверхности бентонитовой глины, содержащей монтмориллонит

23. New designs for processes of sewage purification

24. Formation of Charged state in one-phase ceolite under the effect of electric discharges

25. Mathematical calculation of adsorption in a liquid adsorbent system

26. Electric discharge treatment of one phase adsorbent for cleaning of the textile factories sewage

27. Адсорбционная очистка углеводородных жидкостей от примесей с помощью электрического разряда барьерного типа

28. Adsorptive purification of fluorine on clinoptilolite pre-treated in an electric field barrier discharge

29. Электроразрядная обработка природного однофазного адсорбента для очистки сточных вод

30. Влияние размеров частиц монториллонит содержащей бентонитовой глины на его зарядовое состояние, приобретенное воздействием электрических разрядов
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394161 
Mobil tel. (+994 50) 3570614 
Ev tel. (+994 12) 4918022 
Faks  
Elektron poçtu magerram-hasanov@rambler.ru