Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Həsənova Aybəniz Səhli qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 24.06.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.14

İstilik fizikası və molekulyar fizika

İzopropanol molekulunun trans-konformerinin millimetrik və submillimetrik fırlanma spektrləri(yüksək J),ikiqat RD-MD rezonansları və strukturu 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. CH3)2CHOH , n-propanol və deyteriumlu (СD3)CHOH molekullarının millimetrik və submillimetrik spektrləri  hibrid radiospektrometrdə çəkilərək identifikasiya edilib.

2. Çoxatomlu molekulların fırlanma spektrlərinin araşdırılması üçün və spektral xətlərin tezliklərinin təyin edilməsi üçün yeni üsul təklif edilmişdir.

3. Mikrodalğa spektrlərini qeyd etmək üçün yüksək həssaslığa malik yeni üsul təklif edilmiş və patentləşdirilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Kazımova S.B., Əliyev M.E., Həsənova A.S. (CD3)2CDOH molekullarının trans-konformerlərinin santimetrik və millimetrik fırlanma spektri.FIZIKA, 2007, c. 12, N 4, s. 41-45.

2. Кязимова С.Б., Алиев М.Е., Гасанова А.С. Запрещенные «центробежные» переходы во вращательном спектре транс-конформера молекулы (СD3)2CDOH. // АМЕА fizika –riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya. XƏBƏRLƏR, 2008, c.XXVII, N 2, s. 91-94.

3. Kazımova S.B., Əliyev M.E., Həsənova A.S. Qadağan olunmuş kecidlər. // FIZIKA, 2008, c. XIV, N 3, s. 146-148.

4. Кязимова С.Б., Джафаров Дж.А., Гасанова А.С. Запрещенные вращательные переходы транс-конформера молекулы нормального пропанола. XƏBƏRLƏR, 2008, c.XXVII, N 2, s. 109-112.

5. Kazimova S.B., Gasanova A.S., Saidov E.Ch.. Forbidden rotational transitions of trans- conformer of the molecule СH3CH2OH. FIZIKA, 2011, vol. XVII, N 2, Section:En,pp. 71-74.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Atmosferin ekologiyası və astrofizika üçün maraq kəsb edən çoxatomlu molekulların fırlanma spektroskopiyası metodlarının inkişafı” (EİF-BGM-2-BRFTF-1-2013-07/04/1 saylı Belarus Respublika Fundamental Tәdqiqatlar Fondunun birgә elmi-tәdqiqat layihәlәrinin vә proqramlarının maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә 1-ci Azәrbaycan-Belarus beynәlxalq müsabiqәsinin  qalibi olmuş) layihəsində icraçıdır. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.

(+994 12) 4324268

(+994 12) 5388143

Mobil tel. (+994 55) 7478749 
Ev tel. (+994 12) 4322439 
Faks  
Elektron poçtu ayka@mail.ru