Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kazımov Süleyman Bilman oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Beyləqan rayonu 
Təvəllüdü 18.07.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektrik fizikası

“TlGa1-xFexS2  (0£x£1) kristallarının elektron və qamma-rezonans spektrlərinin əsas xüsusiyyətləri” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48

29

 

7
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni maqnit xassəli TlGa1-xFexS2  yarımkeçiricilərin elektrofiziki və xüsusi maqnit xassələri aşkar edilmişdir. Alınmış nəticələr TlGa1-xFexS2  kristalların şüalanma qəbuledicilərində və fotorezistorlarda istifadə olunmasının perespektivliyini göstərmişdir 
Elmi əsərlərinin adları 1. Guseinov S.G., Guseinov G.D., Gasanov N.Z., Kyazimov S.B. Special Features of Exciton Absorption Spectra of A3B3X62- Type Layer Semiconductor Crystals. Phys.stat. Sol. (b), 1986, 133, k25-k30.

2. Guseinov G.D., Kyazimov S.B., Kerimova E.M., Goban J.S.,Gubanov V.A.,BelyiN.M., Bobyr A.V. Exciton states in pure and intercalated single crystals TlGaS2. Turkish Journal Physics, Turkey, 1994, volume 18, number 7, p.721-725.

3. Мустафаева С.Н., Асадов М.М.,Кязимов С.Б., Гасанов Н.З. Диаграмма состояния системы TlGaS2-TlFeS2и ширина запрещенной зоны монокристаллов TlGa1-xFexS2 (0£x£0.01). Неорганические Материалы, 2012, Т.48 ,№10 , с.1110-1113.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395913 
Mobil tel. (+994 50) 3427030 
Ev tel. (+994 12) 5613945 
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu