Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kazımova Vüsalə Kazım qızı

 

Anadan olduğu yer Qəbələ şəhəri, Vəndam qəs.   
Təvəllüdü 22.09.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

“Mis, indium və sürmə ilə mürəkkəb aşqarlanmış germanium-silisium kristallarının alınması və elektrik xassələri” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

9

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ge-Si ve AIIIBV birləşmələrinin bərk məhlul kristallarının fərqli metodlar ilə alınması üçün tərkib komponentlərinin paylanmasının riyazi modelləşdirilməsi. Nəticələrdən istifadə etməklə GexSi1-x(0≤x≤3) kristallarının təzə metodlarla alinması və elektro-fiziki xassələrini öyrənilməsi.

Fəlsəfə dissertasiyanın nəticələri “Lambert Academic Publishing”, Alman nəşriyatında 2013-cü ildə kitab formasında çap olunub.

Elmi əsərlərinin adları 1. Kazimova V. K., Alekperov A. I., Zakhrabekova Z. M., Azhdarov G. Kh. Distribution of Al and In Impurities along Homogeneous Ge–Si Crystals Grown by the Czochralski Method Using Si Feeding Rod //Crystallography Reports, 2014, Vol. 59, No. 3, pp. 415–417

2. Kazımova V.K, Кристаллы Ge-Si и их свойства. Deutschland:Lambert Academic Publishing (2013) 139.

3. G.Kh. Azhdarov, Z.M. Zeynalov, V.K. Kyazimova, L.A. Huseynli. Deep Donor Center in Ge1-xSix(Cu,In,Sb) at 1050-1080 К // Inorganic Materials, 2010, V46, №11, pp. 1-5.

4. Zakhrabekova Z.M., Zeynalov Z.M., Kyazimova V.K., AzhdarovG.Kh. Segregation of Aluminum and Indium Impurities in Ge1-xSix Crystals //Inorganic Materials, 2007, v. 43, № 1, p. 1-5

5. Kyazimova V.K., Zeynalov Z.M., Zakhrabekova Z.M., Azhdarov G.Kh. Distribution of Aluminum and Indium Impurities in Crystals of Ge-Si Solid Solutions Grown from the Melt // Crystallography Reports, 2006, v. 51(1), p. S192-S195  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2000-2001  ci illərdə Qəbələ rayonun Vəndam qəs. 3 saylı  Nic orta məktəbində  fizika müəlliməsi  
Digər fəaliyyəti  2010-cu ildə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən nanotexnologiyaya həsr olunmuş «Təmiz otaq» üzrə ixtisas artırma kurslarında iştirak edərək sertifikata layiq görülmüşdür.  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 5700848 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu melek@rambler.ru