Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kərimova Nurlanə Kərim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2220.01 (01.04.10.)

Yarımkeçiricilər fizikası 

Ag–In–S(Se) sistemlərində fazaəmələgəlmə, A1BIIIC26qrupunun AgInS2(Se2) üçqat birləşmələrinin nazik təbəqələrində quruluş və kristallaşma kinetikası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq A1B3C26kimyəvi birləşmələr qrupuna daxil olan üçqat birləşmələrin tekstur və monokristallik – epitaksial təbəqələri qismində mövcud olan və ilkin quruluşlarla sadə münasibətlər təşkil edən ifratquruluşlu fazaların mövcudluğu müəyyən edilmiş, onların yaranma xüsusiyyətləri təyin olunmuş və formalaşmalarının mexanizmi verilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Касимов Ф.Д., Исмаилов Д.И., Керимова Н.К., Алекперова Э.Э. Кинетика кристаллизации в аморфных пленках AgInS2/ Известия вузов. Северо-кавказский регион, №5, 2008, с.85-87

2. Исмаилов Д.И., Керимова Н.К. Образование фаз в пленках системы Ag-In-Se / ФТП, т.43, №9, 2009, с.1153 – 1156

3. Керимова Н.К. Cверхструктурная фаза соединения AgInSe2/ АМЕА Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası, 2010, səh. 3– 5

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti müəllim 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5395140 
Mobil tel. (+994 50)  3987534 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu kerimova-nurlana@mail.ru