Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mahmudova Mətanət Aydın qızı

 

Anadan olduğu yer Salyan rayonu  
Təvəllüdü 20.08.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.04

Fiziki kimya

Itterbium xalkobismutitlərinin termodinamik xassələri və onlar əsasında bəzi sistemlərdə faza tarazlıqları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

19

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri DTA, RFA, mikroquruluş analizi, həmçinin mikrobərkliyin ölçülməsi üsulları ilə ilk dəfə olaraq YbBi2X4-YbBi2  və YbBi4X7-YbBi4  sistemlərinin faza diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq edilən 6 sistemin hamısı bütövlükdə qeyri-kvazibinar, solidusdan aşağı temperaturlarda isə stabildir və ilkin üçlü birləşmələr əsasında geniş bərk məhlul sahələri əmələ gətirirlər. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Махмудова М.А., Алиев З.С., Бабанлы М.Б. Фазовые равновесия в системе YbBi4Se7-YbBi4Te7. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi əsərlər, fundamental elmlər. Cild IX (34), №2, Bakı-2010, s.29-31

2. Бабанлы М.Б., Махмудова М.А., Имамалиева С.З., Аббасов А.С. Термодинамические свойства тиовисмутитов Иттербия. BDU Xəbərləri. Fizika-Riyaziyyat elimləri seriyasi. №4, Bakı-2010. s.117-122.

3. Бабанлы М.Б., Махмудова М.А., Имамалиева С.З., Алиев З.С. Термодинамические свойства селеновисмутитов иттербия. Неорганические материалы. Том 47, №4, Moskva-2011,с.406-409.www.maik.ru/cgi-pyrl/journal.pl.

4. Махмудова М.А., Джалилов Н.З.Дисперсия оптических параметров YbBi2Te4 и YbBi4Se7. AMEA Физика. Cild XVII, № 2, Bakı-2011, s.32-35. www.physics.gov.az/journals.

5. Алиев З.С., Ибадова Г.И., Махмудова М.А., ИмамалиеваС.З.Термодинамические свойства соединений YbBi4Te7 и YbBi2Te4. Azərbaycan Kimya jurnalı. №3, Bakı-2011, c.129.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395921 
Mobil tel.

(+994 70) 3304180

Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu metanet.mahmudova@rambler.ru