Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mirzəyev Emin Izmayil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı 
Təvəllüdü 08.09.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarım keciriçilərin və dielektriklərin fizikası 

Влияние направленных упругих деформаций на электронные спектры сложных кристаллов группы А3В6
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Fathi N., Hajimammadov R., Sadıqov M., Bayramov A., Khrypunov G., Kolchko N., Li T. «CdTe/CdS solar cell prepared by physical vapor deposition and close cpaced sublimation methods». Azerbaijan Journal of Physics, Series: Eng. 2010, v. XVI, No 3-4. s. 15-16

2. Нуриев И.Р., Садыгов Р.М., Назаров А.М. «Структура и морфоло¬гия поверхности эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxTe». Тезисы докладов XVIII Российского симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твёрдых тел (РЭМ-2013), Черноголовкa, Московская обл. 3 – июня 2013

3. Нуриев И.Р., Садыгов Р.М., Гаджиев М.Б., Назаров А.М. «Эпитаксиальные гетеропереходы Pb1-хMnхSe/PbSe1-хSх». Azərbaycan MEA Xəbərlər, 2013.

4. Сулейманов Р.А., Мирзоев Э. И. «Влияние одноосной деформации на экситонные спектры слоистых кристаллов». – Материалы Республиканской конференции молодых ученых-физиков, 1980, Баку, s. 43.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4495822 
Ev tel. (+994 12) 3734921 
Faks  
Elektron poçtu