Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Musayeva Nahidə Nazim qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Raspublikası, Gəncə şəhəri   
Təvəllüdü 02.11.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Pedaqoji Universiteti (Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu) 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

MnGa2Se4 monokristallarında injeksiya-kontakt hadisələri və sahə effektləri  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

74

 

41

 

38 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fosfor çevirici İşıq Diodları üçün fosforlardan istifadə ilə ağ işığın alınması.

III-V tipli birləşmələr əsasında günəş elementi strukturlarının alınmasında optimal rejimin tətbiqi.

Ge/Si asaslı  fotovoltaik strukturların alınmasında texnologiyanın optimallaşdırılması. 
Elmi əsərlərinin adları

1. C. Pelosi, G. Attolini, M.Bosi, M. Avella, C. Calicchio, N.Musayeva.Characterisation of GaAsN layers grown by MOVPE Journal of Crystal Growth, 287 (2006) 625

2. G.Attolini, M.Bosi, N.Musayeva, C.Pelosi, C.Ferrari, S.Amurainathan, G.Timo, B.Lamare. Homo- and heteroepitaxy of Germanium using izobutylgermane.Thin Solid Films 517 (2008) 404-406

3. R.Jabbarov, N.Musayeva, F.Scholz, T.Wunderer, A.N.Turkin, S.S.Shirokov, A.E.Yunovich. Preparation and optical properties of Eu2+ doped CaGa2S4-CaS composite bicolour phosphors for white LEDs. Phys. Stat. Sol. A 206, No. 2, 287–292 (2009)

4. S.H.Abdullayeva, R.B.Jabbarov, N.N.Musayeva. Nanostructure materials and their applications. //FIZIKA 2013 vol. XIX №2, pp.22-25

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1988-1990-cı illərdə Gəncə şəhəri 23 saylı orta məktəbdə fizika müəllimi 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Akademik H.Abdullayevin xatirəsinə həsr olunmuş müsabiqənin qalibi diplomu
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5394151 
Mobil tel. (+994 50) 3025647 
Ev tel. (+994 12) 4341582 
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu nmusayeva@physics.ab.az