Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mustafayev Nadir Böyük Ağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı, Azərbaycan 
Təvəllüdü 1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası  

Nazik bismut təbəqələrində kvant ölçü effektlərinin nəzəriyyəsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

31

 

14 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri Nazik bismut təbəqələrində kvant ölçü effektləri, nazik GaS təbəqələrində infraqırmızı optik keçirmə spektrləri, laylı GaSe və GeSe kristallarında səth fonon-polyaritonları tədqiq olunmuşdur. Laylı A3B6 yarımkeçiricilərində elektron relaksasiyasının fotoemissiya sərhədinə əlavəsi müəyyən edilmişdir. Bi/Bi-Sb və InSe/GaSe üstqəfəslərində yükdaşıyıcıların enerji spektri hesablanmışdır. Bismut nanostrukturlarında (nazik  təbəqə, nanoməftil və nanoborularda) elektron enerji spektri tədqiq edilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları

1. Расчет из первых принципов фотопорога слоистого кристалла beta-GaS. ФТТ, 2016, т.58, в.9, с.1707-1708.

2. Infrared transmission spectra of thin GaS films. Thin Solid Films, 1998, Vol. 324, Nos.1-2, pp.159-161.

3. Energy spectrum and effective mass of carriers in the InSe/GaSe superlattices. Z. Phys. B, 1996, Vol. 99, No.2, pp.219-222.

4. Electronic Raman scattering in thin bismuth films. J. Phys.: Condensed Matter, 1991, Vol. 3, No.25, pp.4677-4686.

5. Поглощение света свободными носителями в тонких пленках висмута. ФТТ, 1988, т.30, в.10, с.3146-3148

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2009 – 2015: Milli Aviasiya Akademiyası

2014 – indiyədək: Bakı Dövlət Universiteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5392043, (+994 12) 5393416  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nadir.mustafayev@physics.ab.az