Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mustafayev Namiq Böyükağa oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 15.07.1961 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Qalliy Selendə dinamik və static qeyri-xətli optic effektlərin tədqiqi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

24

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Əlavə qurğuşun atomlarının PbTe monokristallarının elektrik xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, PbTe monokristallarına əlavə Pb atomları daxil etməklə stexiometrik nümunələrin xassələrinə yaxın xassələrə malik kristallar almaq olur. Buna səbəb artıq Pb atomları daxil etdikdə qurğuşun alt qəfəsində olan vakansiyaların konsentrasiyasının azalmasıdır.

GaSe monokristallarında СО2 lazerinin 2- ci harmonikasına effektiv çevrilmə alınmışdır.

İzolə edilmiş aşqar atom yanaşmasında GaSe kristalının rəqs spektrinə əvəzetmə aşqarlarının təsiri tədqiq edilmişdir. Aşkar olunmuşdur ki, məxsusi atomlar yüngül aşqar atomları ilə əvəz edildikdə lokal rəqslər yaranır. Məxsusi atomlar yüngül və ağır aşqar atomları ilə əvəz edildikdə lokal rəqslər ilə yanaşı yarıqlı rəqslər yaranır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Неоднородность электрических свойств монокристаллов PbTe в направлении роста. ФТП, т.43, в.2, с.149-151, 2009.

2. Электрические свойства монокристаллов PbTe с избытком теллура. ФТП, том 45, вып. 11, 2011.

3. Электрические свойства монокристаллов Pb1-xMnxTe с избытком теллура. ФТП, том 47, вып. 3, с.289 – 293, 2013.

4. Теплопроводность монокристаллов Pb1-xMnxTe с избытком теллура. Неорган. материалы, т.49, №11, с.1078, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4325234 
Mobil tel. (+994 55) 7118520 
Ev tel. (+994 12) 4316344 
Faks  
Elektron poçtu m.namik@rambler.ru