Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Aynurə Çingiz qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu 
Təvəllüdü 1973
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2220.01 (01.04.10.)

Yarımkeçiricilər fizikası

Ag–Ga–S(Se) sistemlərində nanoölçülü amorf və kristallik quruluşlu fazaların yaranması, AgGaS2(Se2) nazik təbəqələrində faza çevrilmələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

28

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Nanoölçülü laylarda ifratquruluşlu kristallik qəfəslərin mövcudluğunun müəyyən edilməsi və onlar əsasında epitaksiaı təbəqələrin kristallik qəfəs parametrlərinin presizion dəqiqliklə idarə edilməsini təmin edən bərk məhlulların yaranma şəraitlərinin təyin olunması.
Elmi əsərlərinin adları

1. Mamedova A. Ch ., Ismailov D.I, Kasimov F.D., Alakbarova E.E.,. Short – range of AgGaS2 (Se2) amorphous compounds and epitaxially film growth on their base with superstructural cells /Optoelectronic Information-Power Technologies”, №1(15), 2008, c. 119- 122

2. Исмаилов Д.И, Мамедова А.Ч. Фазовые равновесия в тонких пленках системы Ag – Ga – S, кинетические параметры кристаллизации AgGaS2 /Неорганические материалы, т.44, №8, 2008,с. 911 – 914

3. Мамедова А.Ч. Кинетика кристаллизации нанотолщинных аморфных пленок AgGaSе2 / AMEA-nın Хəbərləri,fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomya 2011, №5,

4. Мамедова А.Ч., Н.К. Керимова, А. М. Нуриева, Исмаилов Д.И Образование фаз в тонких пленках системы . Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texnika elmlər bölməsi №5, cild XXXIV, 2014, с.85-90.

5. Мамедова А.Ч., Н.К. Керимова, Исмаилов Д.И Кинетика кристаллизации аморфных пленок / Azərbaycan MEA-nın Məruzələri 2014, c.20, №3, s.49-51

6. A.Ch.Mamedova, N.K.Kerimova, D.I.Ismayilov, S.M.Bagirova, A.M.Nuriyeva Kinetics of Phase Transformations in thin CuIn5Se8 films /Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, 2016, Vol.10, No 1, pp.217-220

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395140 
Mobil tel. (+994 50) 5525453 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu amamedova@inbox.ru