Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Gülnarə Əhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 21.03.1944
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Fizika

Bərk cisimli Ge-Si monokristalların əsasında diffuziya üsulu ilə yaradılmış p-n keçidlərin tədqiqatı
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54

 

10

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Bərk cisimli Ge-Si monokristallar əsasında astmosferin birinci “pəncərəsi”nə düşən 1.06 mkn dalğa uzunluğu üçün qəbuledicilər hazirlanıb və  tədqiqat  aparılıb.

2. Laylı yarımkeçiricilərdə epitaksial heterokeçidlərin əsasında cütpolyarlı sərt dispersiyalı spectral xassələri olan fotoqəbuledicilər yaradılıb və tədqiqat aparılıb.

3. Ga-As-da Şotki diodları əsasında “yaddaşı” olan radiasiya şüalarının gücləndiriciləri yaradılıb və  tədqiqat aparılıb.

4. Katalizator olan yarımkeçiricilərdə p-n keçid əsasında ekoloji təmiz bərpa olunan alternativ yeni tipli qazların və su selinin atom və molekullarının təsiri nəticəsində yaranan kimya enerjisini elektrik everjisinə çevirən qəbuledicilər hazırlanıb.Kompleks tədqiqatların nəticələri əsasında həmin çevricilərin işləməsinin fiziki-kimyəvi əsasları araşdırılıb və təqdim olunub.Diod rejimində həmin çevricilərdə elektrik siqnalının 102dəfə artırma effekti təyin olunub.Effektə Paşayev-Talibi-Məmmədova (müəlliflərin) adı verilib. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Фотокаталитичсое разложение воды поверхности селена,Всесоюзная научно-техническая конференция «Интегральные преобразователи неэлектрических величин»,октябрь,1989 г.,Баку,стр.75

2. Спектральные характеристики эпитаксиальных гетеропереходов на основе слоистых кристаллов (Частотный дискриминатор лазерного излучения 0.63 мкм);Научные Труды Национальной  Авиацонной Академи,посвященные 70-летию академика Пашаева А.М.,№1 , 2004 год,стр. 84-89 ,г.Баку

3. Conversion of  the chemical energy in to the electric energy on the surface of semiconductor-catalyst; 17thInternational Conference on Ternary and Multinary Compounds.ICTMC-17, 27-30 sept., 2010, Baku, Institute of  Physics, p.205 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika InstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395808 
Mobil tel. (+994 50) 3483187 
Ev tel. (+994 12) 5944393 
Faks  
Elektron poçtu magulnar@mail.ru