Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nəzərov Afin Məhəmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonu, Saraçlı kəndi   
Təvəllüdü 05.06.1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.07

Bərk cisim fizikası

“TlIn1-xPrxS2 (0<x<0.1) bərk məhlulları və onların elektrofiziki xassə­ləri” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

105

76


22 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yarımkeçiricilərin epitaksial təbəqələrinin alınmasında və tədqiqində istifadə olunan müasir metodları (“Molekulyar dəstədən kondensasiya”, “İsti divar”, elektronoqrafiya, rentgendifraktomet­ri­ya, elektronmikrosko­piya) öyrənib mənimsəmiş, darzilaqlı Pb1-xSnxSe (Te), Pb1-xMnxSe (Te) bərk məhlullarının müxtəlif altlıqlar üzərində böyümə xüsusiyyətlərini və quruluşunu tədqiq etmiş, onların əsasında p-n keçidlər almış və spektrin İQ oblastında, 77 K temperaturda həssas elementlər hazırlanmışdır.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Нуриев И.Р., Садыгов Р.М., Назаров А.М. Рост и структура фоточувствительныхэпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe(Ga) // Кристаллография, 2008, т.53, №2, с.329-331.

2. Годжаев Э.М., Аллахяров Э.А., Мамедов Э.М., Османовa С.С., Назаров А.М. Рентгенофазовый анализ и электрофизические свойства кристаллов TlIn1-xGaxTe2// Изв. РАН, Неорганические материалы, 2010, т. 46, № 7, с.801-804.

3. Э.М.Годжаев, А.М.Назаров, Э.А.Аллахяров Особенности фотоэлектрических параметров кристалла TlIn0.98Pr0.02Se2 и резисторов на его основе // Изв. РАН, Неорганические материалы, 2011, т. 47, № 12, с.1438-1441.

4. Нуриев И.Р., Фараджев Н.В., Назаров А.М. Структура и фоточувствительные гомопереходы эпитаксиальных пленок Pb1-xSnxSe // Кристаллография, 2012, т.57, №2, c. 345-347.

5. Нуриев И.Р., Назаров А.М., Садыгов Р.М., Гаджиев М.Б. Изопериодические эпитаксиальные гетеропереходы Pb1–хMnхSe/PbSe1–хSх// Изв. РАН, Неорганические материалы, 2014, том 50, №5, c.482-485.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında müəllim
Digər fəaliyyəti  Qiymətləndirmə və sığorta eksperti 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4324704 
Mobil tel. (+994 50) 3318110 
Ev tel. (+994 12) 4971690 
Faks (+994 12) 4471456 
Elektron poçtu afinnazarov@yahoo.com